(Minghui.org) Minghui vyzývá praktikující k zasílání článků o sdílení kultivačních zkušeností pouze dvakrát ročně a 25. výroční výzva ke zasílání příspěvků ke Dni Falun Dafa byla již odeslána. Je to dobrá příležitost pro praktikující k potvrzení Fa a pro praktikující z celého světa ke spolupráci jako celku.

Někteří praktikující v naší oblasti již začali psát články, jiní zatím váhají. Někteří říkají, že nemají o čem psát, protože mají pocit, že se dobře nekultivovali.

Mám pocit, že by nemuseli dobře rozumět Fa a nemuseli by si vážit této příležitosti zúčastnit se výzvy Minghui k předkládání článků.

Jedna věta v oznámení ve mně zanechala hluboký dojem: „Je těžké stát se člověkem [v cyklu reinkarnace]; bez ohledu na věk, rasu, povolání a národnost mohou všichni lidé žijící v tomto období kultivovat soucit a hromadit ctnost, pozvednout svůj vnitřní charakter, a tím si uvědomit pravý smysl své existence.“ (Oznámení: Výzva k zasílání příspěvků k oslavě Světového dne Falun Dafa 2024)

Mám pocit, že pokud „... hromadit ctnost, pozvednout svůj vnitřní charakter...“, potvrzujeme Zákon.

Pokud skutečně praktikujeme Falun Dafa a kultivujeme se, máme vhled do hlubších významů Fa, rozpoznáváme a odstraňujeme svá připoutání a pozvedáme se. Když máme tyto zkušenosti, bez ohledu na to, jak velká nebo malá záležitost se může zdát na povrchu, potvrzuje to Fa; ukazuje to, že Dafa vede náš život. Jsme schopni opustit své lidské představy a nesprávné myšlenky a pozvednout svůj charakter a sféru.

Věřím, že každý praktikující Falun Dafa má tyto zkušenosti, a jejich zapsání je potvrzením Fa. Jsme učedníci Dafa a měli bychom se soustředit na to, jak můžeme lépe potvrdit Dafa, a ne na to, jestli někdo umí psát, má příběh nebo jestli je dost dobrý.

Chci spolupraktikujícím připomenout, že uzávěrka letošního ročníku je 15. dubna, tedy za necelý měsíc, a doufám, že ti, kteří ještě nenapsali článek o sdílení zkušeností, tak učiní co nejdříve.

To je moje pochopení na současné úrovni. Upozorněte prosím na cokoli, co není v souladu s Fa.