(Minghui.org) Yue Fei, legendární postava čínské historie, je po generace vzorem věrnosti pro čínské lidi. Jeho příběh se znovu a znovu objevuje v čínských historických knihách, dramatech, románech, filmech a dalších dílech - od zahnání útočících Džürčenů přes neproveditelné výkony na bitevním poli až po obranu srdce čínské říše.

Číňané často vyjadřovali své touhy prostřednictvím poezie a Yue nebyl výjimkou. Jeho básně v Collection of Yue Wumu a Collection of Song Poems (sbírky básní) dokládají jeho velkorysou povahu a vznešené ideály.

(Pokračování z 4. části)

Podívejme se na další báseň Yue Feie o vztahu mezi jeho vojenskými a duchovními cíli.

Ku Futu Huihai

Vedle staré řeky Pen, vysoko tyčí se hora Lu, 
Yangtze vine se na východ tisíce mil. 
Mladý muž by měl usilovat o podporu našeho velkého krále, 
A v bitvě mu pomáhat, aby přemohli ďábly ohavné.

Naplněním odkazu vyrytého do bledého kamene, 
Půjdu pak mystickou cestou jako Chisong. 
Tato slova opatu v Donglinu zanechám, 
Vždyť Buddhův pravý žák našel cestu domů. 

Hora Lu, známá také jako Lushan, se od nepaměti mohutně tyčí na březích řeky Pen, zatímco meandrující řeka Yangtze teče do moře od počátku čínské civilizace. Autor využívá těchto majestátních, nadčasových obrazů, aby připravil půdu pro svůj vznešený cíl v mládí, kterým je nastolení míru pro celou Čínu. Touží po tom, aby jeho ušlechtilé činy byly hodny zápisu do historie na kamenných deskách, ale právě zde se jeho snahy náhle zvrtnou. Místo toho, aby pokračoval v honbě za další slávou a bohatstvím, vysloví přání žít jako asketa, podobně jako Chisong, legendární postava čínských dějin.

Podle Shi Ji (Záznamy Velkého Historika) je „Chisong božstvem, které bylo známo jako Yu Shi v éře Shennong“.

Li Bai, jeden z nejslavnějších básníků čínské historie, o této postavě napsal několik básní. Například:

„Existovalo božstvo přirozené a čisté, / které jsem s jistotou znal jako Chisong.“ („Gu Feng“)

„ Nenásledoval jsem Chisong jako Zhang Liang v minulosti / Huangshi Gong vedle mostu zná mé srdce.“

„ Božstvo se zrodilo na východě / vynořilo se z moře mraků.... Po příchodu na břeh řeky Jinhua / Zjistil jsem, že Chisong je zde pro vlnu.“ („Posílání Wei Wana zpět na horu Wangwu“)

„Pec na elixír v kraji Ye je připravena hořet / když božstva v Ying Zhou doprovázejí Chisonga k návratu.“ („O peci na elixíry v sídle Cui Ming v Yongqiu“)

Kromě Li Baie psali o Chisongovi i další básníci. Su Shi, proslulý básník dynastie Song, jednou napsal: „Chtěl bych létat / cestovat na východ, abych navštívil Chisong na nebi / Božské místo Penglai je příliš daleko / neboť tisísce mil vzdáleno jest.“

Odkazem na Chisonga Yue naznačil, že ochrana země se zbraní v ruce není jeho konečným cílem. Místo toho, jakmile přinesl svému lidu život v míru, toužil po možnosti následovat božskou cestu jako Chisong. Poslední dva řádky jsou jednak vyjádřením jeho vlastního odhodlání, jednak slovy povzbuzení mnichům v chrámu Donglin na hoře Lu - Yue Fei doufá, že on i oni mohou usilovat o pokrok na cestě sebezdokonalování a dosáhnout osvícení.

Tato báseň ukazuje šíři čínské vysoce duchovní kultury, která zahrnuje různé dynastie, různá období válek a míru, a dokonce i různé úrovně existence, od smrtelného světa, který všichni známe, až po nadpozemské říše božstev.

(Bude pokračovat – 6. částí)