(Minghui.org) Dvě zkušenosti, které byly „úzkými hrdly“ v mé kultivaci, ve mně zanechaly hluboký dojem. Situace se vyřešily poté, co jsem získal nové pochopení ohledně úcty k Mistrovi a víry ve Fa.

Ve svém článku zveřejněném na stránkách Minghui.org „Mistr nám vydláždil cestu zpět domů„ jeden praktikující napsal: „Co tedy kultivujeme? Uvědomil jsem si, že to, co kultivujeme od začátku až do konce, je naše úcta k Mistrovi a naše víra v Dafa. S touto úctou a vírou nás Mistr vede vzhůru.“

Tato slova mě zasáhla, protože jsem zažil to, o čem se autor zmiňuje.

V době, kdy mé myšlenky nebyly zcela ve Fa, jsem si myslel, že jsem sám prošel zkouškou - že jsem dobře zvládl danou zkoušku, nebo že jsem rychle prošel jinou zkouškou. Když jsem se však zamyslel nad tím, co se stalo, a mé myšlení bylo založeno na Fa, uvědomil jsem si, jak málo jsem schopen uskutečnit sám. Lidé jsou slabí, všechno, co máme, je dáno Dafa; všechno to udělal Mistr, všechno; nemáme důvod cítit se samolibě a sebevědomě.

Dospěl jsem ke dvěma důležitým poznáním ohledně kultivace. První je, že Fa pochopím, když ho budu hodně studovat, a že Fa napravuje mé představy a nesprávné myšlenky, které nejsou v souladu s Fa. Druhým je, že když nechápu hlubší význam Zákona, ale studuji Zákon s klidnou myslí a naprostou důvěrou v Mistra a Zákon, Mistr mi otevře dveře a odhalí hlubší konotace Zákona.

Měl jsem pocit, že jsem si Mistra skutečně nevážil a nevěřil ve Fa, dokud jsem si to nedávno neuvědomil. Pokud jsem splnil standard kultivujícího, bylo to proto, že mi Fa udělil všechno. Můj úspěch není způsoben tím, jak jsem schopný, mými realizacemi, útrapami, které jsem překonal, nebo tím, čeho jsem dosáhl. To všechno jsou věci, které mi daroval Mistr a Dafa.

Jediné, co musím udělat, je respektovat Mistra a Fa a věřit mu.

Mé nebeské oko není otevřené a mé chápání Fa je povrchní, takže jsem nemyslel, že mám nějakou moc. Kdykoli čtu o nadpřirozených silách, které zažívají jiní praktikující, vždy mám pocit, že já žádné nemám.

Když v práci vysílám spravedlivé myšlenky, obvykle jdu na určité místo. Ale lidé tam kouří a ten zápach mi vadí. Jednoho dne mě náhle napadlo požádat Mistra, aby ten zápach odstranil, protože ovlivňuje mou schopnost soustředit se při vysílání spravedlivých myšlenek. Zápach zmizel. Možná to zní jako maličkost, ale tato zkušenost mě hluboce zasáhla, protože jsem nikdy předtím neměl tak spravedlivé myšlenky. Nevěřil jsem, že mám nadpřirozené schopnosti. Díky této zkušenosti jsem pocítil, jako kdybych získal zpět ztracený poklad.

Díky této události jsem si také uvědomil, že si vůbec nevěřím. Neměl jsem jasné pochopení Zákona a nevěděl jsem, kde se v Zákoně nacházím.

Jsem život stvořený Zákonem, takže jsem částečkou Zákona. Jediné, co musím udělat, je přizpůsobit se Fa. Mistr připravil vše, co potřebujeme na cestách naší kultivace. Jakmile máme víru a objeví se naše spravedlivé myšlenky, vše, co potřebujeme, je tam a čeká na nás.

To, že jsem nevěřil sám sobě, bylo výmluvou, proč jsem nevěřil Mistrovi a Fa. Selektivně jsem přijímal části Zákona, ale ty se mísily s mým pochopením a tvrdohlavými představami, což značně snižovalo mou víru v Mistra a Zákon. Když se nyní ohlédnu zpět, stydím se.

Tak tomu rozumím na své současné úrovni. Upozorněte laskavě na cokoli, co není v souladu s Fa.