(Minghui.org) Bývalý ministr spravedlnosti komunistické strany Číny (KS Číny) Tang Yijun byl dne 2. dubna 2024 podroben disciplinárnímu vyšetřování pro podezření ze závažného porušení kázně a zákona. Stal se tak třetím ministrem spravedlnosti, který byl od roku 2017 podroben disciplinárnímu vyšetřování, po Wu AjingFu Zhenghuaovi. Wu byla vyloučena z KS Číny za přijímání úplatků a Fu byl odsouzen na doživotí za korupci.

Wu Shaoping, čínský právník zabývající se lidskými právy, poznamenal, že skutečnost, že tři ministři spravedlnosti byli podrobeni vážnému vyšetřování, nejenže ukazuje na rozšířenou korupci v rámci KS Číny, ale také poukazuje na nemožnost strany řídit se zákonem.

Tang byl v srpnu 2016 jmenován starostou města Ningbo v provincii Zhejiang. V letech 2017-2020 pak zastával funkci zástupce tajemníka komunistické strany provincie Zhejiang a guvernéra provincie Liaoning. V dubnu 2020 se ujal funkce ministra spravedlnosti, a to až do svého odvolání v únoru 2023. Jeho poslední funkcí před pádem byl předseda výboru Čínské lidové politické poradní konference (CPPCC) provincie Jiangxi.

V každé své funkci se Tang aktivně podílel na pronásledování Falun Gongu, což vedlo k zatčení, odsouzení a mučení mnoha praktikujících.

Vytváření aktivit pronásledování zaměřených na praktikující Falun Gongu

Dne 25. března 2020 byly na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti zveřejněny „Stanoviska k posílení výstavby venkovských oblastí v právním státě“, které vydal Výbor pro komplexní řízení země podle práva Ústředního výboru KS Číny. Ve stanovisku se uvádí, že je nutné tvrdě potírat venkovské sektářské organizace, což je označení, které strana falešně používá pro Falun Gong.

Falun Gong není sekta, ale KS Číny a její Výbor pro politické a právní záležitosti (PLAC), stejně jako ministerstvo spravedlnosti, citovaly toto stanovisko, aby ospravedlnily nové kolo pronásledování Falun Gongu. Po zveřejnění bylo stanovisko rozesláno soudním oddělením na všech úrovních KS Číny, která poté zavedla různá odpovídající opatření, aby spolupracovala na provádění stanoviska. Přestože toto stanovisko bylo vydáno měsíc předtím, než se Tang stal ministrem spravedlnosti, bylo zavedeno během jeho působení.

Dne 24. srpna 2021 vyhlásilo ministerstvo spravedlnosti nový „Řád pro bodování a hodnocení práce zločinců ve věznicích“, který vstoupil v platnost 1. října 2021. Nově revidované předpisy pro hodnocení vězňů poprvé klasifikovaly Falun Gong jako sektu. Předpisy očerňovaly Falun Gong v bodě 5 článku 23, kde každého, kdo tuto praxi provozuje, kategorizovaly jako „nesplňujícího hodnotící normu“ a daly tak povolení k zesílenému pronásledování praktikujících, kteří jsou nezákonně zadržováni ve věznicích.

Pro vězně jsou bodové hodnocení a hodnotící předpisy určující pro skutečné tresty, které jim budou uděleny. Vzhledem k tomu, že „přeměna praktikujících Falun Gongu“ je spojena s bodovým hodnocením a zmírněním trestů, dochází k případům, kdy jsou vězni motivováni ke spolupráci s dozorci při pronásledování praktikujících Falun Gongu, aby získali nižší trest.

Mučení praktikujících Falun Gongu ve věznicích

v čínském právním systému jsou věznice pod dohledem úřadů vězeňské správy, které jsou přidruženy buď k ministerstvu spravedlnosti, nebo k provinčnímu ministerstvu spravedlnosti.

Věznice jsou klíčovými místy, kde KS Číny zadržuje a pronásleduje praktikující Falun Gongu. Většina nezákonně odsouzených praktikujících je ve vězení vystavena nejrůznějšímu fyzickému a psychickému týrání. Ministerstvo spravedlnosti a jeho přidružené úřady vězeňské správy pravidelně podněcují vězně, aby praktikující Falun Gongu ve věznicích mučili.

Od ledna 2020 do dubna 2022 zemřelo na následky mučení v celé Číně nejméně 278 praktikujících. Většina z nich byla zadržována, pronásledována a mučena ve věznicích nebo jiných vazebních zařízeních. Z nich 37 bylo ve vězení umučeno k smrti. Níže uvádíme několik takových případů úmrtí.

1) Pan Liu Xiyong byl obyvatelem města Dalian v provincii Liaoning. V únoru 2017 byl odsouzen ke třem letům vězení za to, že mluvil s lidmi o Falun Gongu. Dne 9. dubna 2018 byl přijat do věznice Dongling ve městě Shenyang. Dne 8. dubna 2021 mu vypršel trest, ale místo propuštění byl převezen do okresního vazebního vězení Jinzhou ve městě Dalian. Poté byl odsouzen k dalším čtyřem letům vězení a 28. září 2021 byl přijat do třetí věznice v Dalianu. Dne 9. prosince 2021 byl kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu převezen do Ústřední nemocnice v Dalianu. Jeho rodina opakovaně žádala, aby byl propuštěn na zdravotní podmínku, ale třetí věznice Dalian jejich žádosti zamítla. Zemřel 29. prosince 2021 ve věku 81 let.

2) Pan Lv Guanru byl obyvatelem města Daqing v provincii Heilongjiang. Dne 1. července 2019 byl okresním soudem Ranghulu ve městě Daqing odsouzen k sedmi letům vězení. Na protest držel hladovku a byl násilím krmen. Násilné krmení způsobilo selhání srdce a krvácení do žaludku. Mnohokrát byl poslán do nemocnice na pohotovostní ošetření. Dne 30. července 2019 byl přímo z nemocnice převezen do věznice Hulan. Později byl v listopadu 2019 převezen do věznice Tailai. Navzdory jeho zdravotnímu stavu ho věznice Tailai nadále mučila a více než měsíc ho držela v malé cele. Utrpěl krvácení do mozku a 4. dubna 2021 ve věku 69 let ve vězení zemřel.

3) Pan Yin Guozhi pracoval na farmě Bajia v okrese Jianping v provincii Liaoning. Dne 26. září 2019 byl zadržen policií z policejní stanice Bajianfang ve městě Lingyuan a policejní stanice Bajia Farm v okrese Jianping. Nejprve byl zadržován ve věznici Jinzhou a poté převezen do věznice Shenyang číslo 1, kde 22. května 2022 ve věku 56 let zemřel na následky mučení.

4) Pan Gong Piqi z města Qingdao v provincii Shandong byl před odchodem do důchodu zástupcem náčelníka štábu záložní protiletadlové dělostřelecké divize provincie Shandong v hodnosti plukovníka. Dne 20. července 2018 byl okresním soudem Shibei v Qingdao odsouzen k sedmi letům a šesti měsícům vězení. Dne 12. dubna 2021 zemřel v důsledku mučení ve věznici Jinan v provincii Shandong ve věku 66 let. Měl oteklou hlavu a krvácel z uší.

5) Paní Fu Guihua z města Jiaohe v provincii Jilin byla 26. února 2021 odsouzena okresním soudem v Lishu v provincii Jilin k sedmi a půl letům vězení. Dne 27. května téhož roku byla převezena do osmého oddělení ženské věznice provincie Jilin. O necelé dva měsíce později, 25. července 2021, zemřela na následky mučení ve věku 56 let.

6) Paní Su Yunxia z města Harbin v provincii Heilongjiang byla 7. září 2016 zatčena příslušníky policejní stanice Sankeshu v okrese Daowai ve městě Harbin. Dne 31. března 2017 byla okresním soudem Daowai odsouzena k pěti letům vězení a přijata do ženské věznice provincie Heilongjiang, kde byla brutálně mučena. Dva dny před svým propuštěním 4. září 2021 zemřela ve věku 67 let.

Provádění politiky pronásledování v provincii Liaoning (leden 2018 - duben 2020)

V letech 2018-2020 působil Tang jako zástupce tajemníka stranického výboru provincie Liaoning, guvernér a tajemník provinční vládní skupiny stranického vedení. Během jeho působení se v provincii Liaoning výrazně zvýšil počet případů pronásledování praktikujících Falun Gongu.

Podle serveru Minghui.org bylo v roce 2018 v provincii Liaoning různou měrou pronásledováno celkem 663 praktikujících. Z nich 23 zemřelo, 131 bylo odsouzeno, 164 bylo zatčeno a 108 bylo obtěžováno. Od ledna do prosince 2019 v provincii Liaoning v důsledku pronásledování zemřelo 12 praktikujících, 91 bylo odsouzeno a 445 zatčeno, včetně praktikujícího, kterému bylo 83 let.

Pronásledování praktikujících Falun Gongu ve městě Ningbo v provincii Zhejiang

Během Tangova působení (duben 2010 - únor 2011) ve funkci tajemníka Výboru pro politické a právní záležitosti města Ningbo v provincii Zhejiang bylo zatčeno nejméně devět praktikujících, včetně Yu Yongyuana, Li Yalinga a Yue Xiupinga, dva byli odsouzeni k trestu odnětí svobody a pět bylo drženo v centrech pro vymývání mozků. Paní Jiang Xiaoying, pocházející z města Jiujiang v provincii Jiangxi, byla zatčena ve městě Ningbo a zadržována více než tři týdny. Poté byla převezena do Páté nemocnice v Jiujiangu (psychiatrická léčebna) a bylo s ní zacházeno, jako by byla duševně nemocná.