(Minghui.org) Nedávno jsem četla článek se sdílením, který se zmiňoval o tom, že u některých starších praktikujících se s přibývajícím věkem postupně objevují příznaky stárnutí, jako je dalekozrakost, hluchota, ztráta zubů a další. Ráda bych se v této souvislosti podělila o několik osobních zkušeností s kultivací posledních dvaceti let.

Moje oči

Letos je mi 75 let a s kultivací Falun Dafa jsem začala v roce 1998. Předtím jsem trpěla různými nemocemi. Byla jsem strašně dalekozraká a musela jsem nosit brýle na čtení s rozsahem 200 stupňů. Brzy poté, co jsem začala praktikovat Falun Dafa, všechny mé zdravotní problémy zmizely, ale presbyopie zůstala stejná.

V té době jsem vyučovala na univerzitě a vždy jsem měla brýle na očích pro případ, že bych nemohla jasně přečíst malé symboly nebo udělala nějakou chybu. Čas od času jsem brýle ztrácela (ve skutečnosti mi to Mistr naznačoval), ale nikdy jsem se neodvážila brýle nenosit. Až po odchodu do důchodu jsem cítila, že už brýle nosit nepotřebuji.

Jednou jsem si myslela, že budu brýle potřebovat, ale nemohla jsem najít ani jedny, které jsem vlastnila. Přesto jsem zjistila, že mi nedělá problém číst drobné písmo, jako bych se vrátila do svých mladších let. Sepjala jsem ruce před Mistrovým obrazem a přemýšlela: Mistře, byla jsem tak hloupá!

Poté se mi však ještě několikrát stalo, že jsem opět viděla dalekozrace a bylo pro mě obtížné číst knihy. Podle logiky běžných lidí to bylo normální, protože se lidé ve stáří stávají dalekozrakými. Já jsem však praktikující Dafa a naše těla mají zažívat omlazení. Jak bychom vlastně mohli být dalekozrací?

Byla jsem si plně vědoma toho, že jsem vyrostla v kultuře komunistické strany Číny (KS Číny) a dokonce jsem mnoho let sloužila jako stranická tajemnice. V důsledku toho jsem přečetla mnoho knih o ideologii KS Číny. Také jsem silně propagovala ideologickou propagandu KS Číny. Uvědomila jsem si tedy, že musím všechny tyto špatné prvky ve své mysli důkladně vyčistit.

Současně jsem hluboce pátrala a našla v sobě mnoho skrytých špatných tužeb a připoutaností. Jedné noci jsem se jasně viděla ve snu. Byla jsem jako dospívající dívka, tak krásná a mladá, s velmi jemnou pletí.

Když se ohlédnu zpět, pokaždé, když jsem po prožití dalekozrakosti znovu získala normální zrak, bylo to tehdy, když jsem se podle Mistrova učení dívala do svého nitra a pevně se kultivovala.

V současné době pracuji na částečný úvazek. Ve volném čase se také věnuji vyšívání křížkovým stehem, což mi poskytuje dobré příležitosti k objasňování faktů o Falun Dafa lidem v mém okolí. Účinek je docela dobrý.

Lidé se mě často ptají: „Je vám sedmdesát, ale máte tak dobrý zrak. Řekni nám, co dobrého jíš, že jsi v tak dobré kondici.“ Pak jim vyprávím, jaký prospěch mi přineslo praktikování Dafa, a oni mě vždy pozorně poslouchají.

Moje uši

V posledních letech jsem několikrát ohluchla. Jednoho dne jsem zjistila, že mám problém s pravým uchem, protože když jsem k němu přiložila telefon, nic jsem neslyšela.

Napadlo mě, že to musí být očista od karmy, a tak jsem začala pátrat uvnitř. Nemohla jsem však najít hlavní příčinu, takže příznaky trvaly delší dobu. Později jsem zjistila, že oběma ušima špatně slyším, co mi lidé říkají, a musela jsem se k nim přiblížit a několikrát je požádat, aby se opakovali, než jsem je mohla slyšet.

Začala jsem se opravdu obávat, že jsem opravdu ohluchla. Pak mě napadlo: Jsem praktikující Dafa a mám Mistra, který se o mě postará. Všechna tato opatření starých sil by na mě neměla mít žádný vliv a všichni zlí prohnilí démoni v mém těle musí být zcela zničeni.

Současně jsem se začala dívat dovnitř a našla jsem poměrně několik skrytých přípoutání. Například když jsem slyšela odlišné názory nebo věci, které se neshodovaly s mými vlastními názory, cítila jsem se uvnitř trochu naštvaná, i když jsem nic neřekla; vždycky jsem měla pocit, že jsem docela schopná a velmi dobrá v řešení věcí, takže jsem vždycky ráda slyšela lichotivé komplimenty a ráda jsem se přátelila s lidmi, kteří ke mně vzhlíželi. Jednou mě pochválil jeden vážený starší profesor a nazval mě „velmi talentovanou dámou“. Vždycky jsem si ho a jeho slova pamatovala. Když jsem získala ocenění za svou pedagogickou a výzkumnou práci, pamatovala jsem si je do konce života.

I teď se mě tvrdohlavá náklonnost ke slávě stále snaží čas od času ovlivnit a pokaždé, když se mi snaží překážet, ji eliminuji a přemýšlím: Ty nejsi já. Nechci tě!

Mám pevnou víru v Mistra a jsem přesvědčena, že toto úporné připoutání ke slávě budu moci kultivací zcela odstranit.

V procesu kultivace charakteru bylo také jedno po druhém odstraněno mnoho mých dalších špatných přání a připoutání. O několik měsíců později se můj sluch vrátil do normálu.

Moje zuby

Přístup k zubní péči je pro mě velmi příhodný a mé zuby trpěly řadou problémů. Nejprve mě velmi bolela stolička na pravé straně, kterou jsem si nechala opravit korunkou, jak to lidé běžně dělají. Nedlouho poté mě začala bolet stolička na levé straně a jako obvykle jsem podstoupila podobný zákrok, který trval poměrně dlouho.

Jednoho dne se mě kamarádka najednou zeptala: "Jak to, že máš tmavě hnědé zuby?" Podívala jsem se na své zuby do zrcadla a byla jsem v šoku, když jsem zjistila, že čtyři z mých předních zubů dole skutečně zhnědly.

Uvědomila jsem si, že jsem kultivující Dafa a neměla bych se vždycky vracet ke způsobu jednání běžných lidí. To svědčilo o špatné kvalitě osvícení z mé strany.

Byla tam ještě jedna stolička, která byla také velmi bolestivá a začala se kývat tak, že jsem měla pocit, že může kdykoli vypadnout. Všichni zubaři mi říkali, abych si ji nechala odstranit. Já jsem to však odmítala udělat. Každá částečka této stoličky se mnou kultivovala po dobu dvaceti a více let v Dafa. Říkala jsem si, jak bych ji mohla takhle nedbale odhodit?

Začala jsem tedy mluvit se stoličkou: Neodstraním tě. Vezmu tě s sebou, abys prošla celou cestu, kterou Mistr připravil.

Současně jsem v sobě začala hledat mezery ve své kultivaci. Zjistila jsem, že jsem v každodenním životě nevěnovala dostatečnou pozornost kultivaci řeči a často jsem říkala, co jsem měla chuť říct, což často ukazovalo na mou připoutanost k předvádění se, na mou soutěživou mentalitu, na mou žárlivost a tak dále. Zvláště nedbalá jsem byla v rozhovorech s rodinnými příslušníky a dobrými přáteli. Pokud jde o jídlo, věnovala jsem velkou pozornost barvě, vůni a chuti a byla jsem dost vybíravá v tom, co jsem jedla.

Když jsem si tyto připoutanosti uvědomila, začala jsem se jich podle Mistrova učení zbavovat. O několik měsíců později se zuby, které byly tmavě hnědé, vrátily do normálu a bolestivá stolička také přestala bolet. Dodnes jsem o žádný zub nepřišla a moji zubaři si tuto „nemožnost“ nedokázali vysvětlit.

Nyní hluboce cítím, že jako praktikující Dafa, když procházíme zkouškami, ať už velkými nebo malými, nesmíme nikdy upadnout zpět do způsobu jednání běžných lidí, ale naopak jít po cestě, kterou uspořádal Mistr. Dokud se budeme ve svém jednání řídit principy Zákona a budeme se vždy dívat dovnitř a zlepšovat svůj charakter, budeme schopni překonat překážky bez ohledu na to, jak těžké nebo bolestivé mohou být.

Je to přesně tak, jak řekl Mistr v knize Zhuan Falun,

„Je těžké to vydržet, ale vydržet se to dá. Je těžké to udělat, ale udělat se to dá.“ Tak to skutečně je. Možná si to budete chtít zkusit, až se vrátíte domů. Zkuste to vydržet, když procházíte strašným utrpením nebo velkou zkouškou. Když je těžké to vydržet, zkuste to vydržet. Když vám to připadá nemožné nebo jen těžké, zkuste to a uvidíte, co dokážete. A jestli tohle opravdu dokážete, zrovna tak jako ten unavený a vyčerpaný cestovatel, uvidíte: „Stinné vrby, rozkvetlé květiny, místo, kam složit hlavu“! (Přednáška devátá, Zhuan Falun)

Už necítím žádné známky stárnutí, cítím se zdravá a v klidu. Stále dělám věci velmi rychle a elegantně a jsem plná energie. Všichni kolem mě říkají, že jsem se za ta léta vůbec nezměnila. To je to, co mi dal Falun Dafa, a výsledek Mistrovy ochrany po všechny ty roky.

Děkuji vám, Mistře!