(Minghui.org) Jsem 57letá praktikující Falun Dafa žijící na venkově. Ráda bych se s ostatními praktikujícími podělila o své zkušenosti s překonáváním karmy nemoci s Mistrovým soucitem a ochranou.

Jednoho rána v roce 2022 jsem se chystala dokončit meditaci vsedě, když jsem náhle ucítila, jak se mi od prstů na nohou až po temeno hlavy hrne zlá látka. Bylo to velmi bolestivé a málem jsem ztratila vědomí. Moje cévy byly touto látkou ucpané a já měla pocit, že brzy zemřu. Víčka jsem měla těžká, ale snažila jsem se je alespoň trochu otevřít. Všechno v domě se točilo a měla jsem pocit, že mi všechny orgány každou chvíli vyletí z těla ven.

Udržovala jsem polohu s rukama sepjatýma v sedě v meditační pozici. Objevila se moje spravedlivá myšlenka: „Všechno, s čím se setkávám, je dobré. Měla bych být v pořádku. Tohle je pro mě, abych prošla zkouškou a zlepšila svou úroveň. Budu pokračovat ve cvičeních.“

Mistrův Fa se objevil v mé mysli,

„Pole energie, kde cvičíme, je lepší než kdekoliv jinde, kde se cvičí qigong. Pokud můžete cvičit v takovém poli, je to mnohem lepší, než kdyby vás někdo léčil. Má Těla ­Zákona sedí v kruhu a nad polem energie, kde cvičíme, je štít, na kterém je ohromné Kolo Zákona. A nad ním stojí obrovské Tělo Zákona, které to místo chrání. Toto pole není jen tak obyčejné pole, a není to pole průměrné praxe qigongu. Je to pole kultivační praxe. Mnozí z nás, kteří máme schopnosti, jsme viděli, že pole energie Falun Dafa je obklopeno mohutným červeným světlem a je všude červené.“ (Přednáška třetí, Zhuan Falun)

Špatné látky mi najednou vyskočily z hlavy a okamžitě se rozpustily. Mé trápení trvalo jen dvě minuty. S Mistrovou ochranou jsem prošla zkouškou na život a na smrt.

Iluze příznaků onemocnění covid

Poté, co komunistická strana Číny (KS Číny) 7. prosince 2022 náhle zrušila omezení lockdownu, se mnoho lidí nakazilo covidem. Dokonce i někteří praktikující Dafa pocítili příznaky onemocnění covid. Všichni víme, že to, co se objevuje v tělech praktikujících Dafa, jsou falešné projevy karmy nemoci a není možné, že bychom byli skutečně nakaženi.

Probudila jsem se s pocitem prudké bolesti a vysoké horečky. Kosti mě nesmírně bolely, ale mysl jsem měla zcela jasnou. Nebeským okem jsem viděla, že spím na velkém hořícím kusu uhlí. Ze všech sil jsem se snažila velký kus uhlí vytlačit, ale neměla jsem dost sil. Byla jsem docela zmatená, proč jsem ve spánku obklopená ohněm. Brzy mě napadla spravedlivá myšlenka: „Jsem učedník Dafa vyvinutý velkým Zákonem vesmíru a mám nezničitelné tělo. Jsem učedníkem Mistra Dafa. Tento oheň mi nemůže ublížit. Je to jako s Opičím králem, který byl ukovaný v alchymistické peci Taishanga Laojuna.“ Odolala jsem bolesti a utrpení.

Když mi ve 3:10 zazvonil budík, stále jsem se cítila nepříjemně, ale vstala jsem, abych dělala cvičení Dafa. To, že jsem právě prošla zkouškou života a smrti, jsem si uvědomila, až když jsem dělala druhé cvičení a pocítila v pažích slabost. Pochopila jsem, že mě Mistr zachránil, vzhledem k mým spravedlivým myšlenkám a k tomu, jak jsem splnila standard Zákona na této úrovni. Po rozednění jsem ještě vyšla ven, abych objasňovala pravdu, a viděla jsem na ulici docela dost lidí. Byla jsem velmi vděčná za to, že mě Mistr zachránil. Kdybych se nekultivovala ve Falun Dafa, můj život by byl v té době ve velkém nebezpečí.

Ráda bych připomněla spolupraktikujícím, že když se setkáváme s těžkostmi, měli bychom skutečně věřit v Mistra a Dafa a neměli bychom mít žádné lidské názory. Jen tak nám Mistr může pomoci. Pokud bychom v kritické chvíli ztratili spravedlivé myšlenky a ovládly by nás lidské myšlenky, principy stáří, nemoci a smrti v lidském světě by začaly působit a my bychom se stále více podobali obyčejným lidem. Důsledky by mohly být katastrofální.

Během více než dvaceti let kultivace jsem se pod soucitnou ochranou Mistra prolomila nesčetnými útrapami a karmou. Děkuji vám, Mistře!