Tato zkušenost vyšla v rámci Třetí Čínské konference Fa na Minghui.org dne 10.prosince 2006

(Minghui.org) Zdravím vás, vážený Mistře! Zdravím vás, vážení praktikující!

Jsem vděčná Mistrovi, že dal praktikujícím Dafa v Číně opět tuto příležitost potvrdit Fa a zlepšit se a očistit. Chtěla bych také poděkovat lidem na webových stránkách Minghui za to, že nám poskytli tuto platformu, díky níž můžeme sdílet naše porozumění a společně se zlepšovat. Chci zde podat Mistrovi zprávu a podělit se s ostatními praktikujícími o svá pochopení, která jsem získala během procesu snahy nabídnout svému manželovi spásu.

Než jsem se začala kultivovat, byla manželova péče o mě dobře známá, což mi mnozí kolegové záviděli. Poté, co jsem se začala kultivovat v Dafa, se často bez zjevného důvodu zlobil. Každý den se měnil k horšímu. Během jednoho nebo dvou let se jeho stav zhoršil. Z místně známého čestného a laskavého intelektuála, kterému záleželo na jeho pověsti, se změnil v někoho, kdo mluvil sprostě, spal mimo domov, měl pletky a stále se oddával hrám a rozkoším. Zejména po zahájení pronásledování 20. července 1999 spolupracoval se zloduchy a nutil mě, abych v televizi vyjádřila svůj postoj ke kultivaci.

Po mém nezákonném odsouzení k nuceným pracím můj manžel pod nátlakem spálil pět výtisků Zhuan Falunu. Během mého zadržení v pracovním táboře mi zaměstnavatel zmrazil plat. Během této doby si vzal neplacené volno ze své pozice a začal soukromě podnikat, v důsledku čehož jsme přišli o všechny úspory a v průběhu toho dlužil ostatním několik set tisíc yuanů.

Moje první zkušenost po propuštění z pracovního tábora byla, že k nám domů přišel někdo, kdo chtěl zaplatit dluh. Neměli jsme vůbec žádné peníze a žili jsme z půjček. Náš dům byl zástavou za jeho půjčku a téměř všechen rodinný majetek, který bylo možné odvézt, byl odvezen pro použití v jeho továrně. Můj manžel dosáhl všech cílů, kterých chtěli agenti Úřadu 610 dosáhnout. Navíc mi na rovinu řekl: „Všechny mé špatné názory na tebe a důvod, proč jsem se dostal do takového stavu, jsou způsobeny tím, že jsi dělala tuto praxi.

Tváří v tvář tomuto obrovskému soužení jsem věděla, že se mě zlo v jiných dimenzích snaží přivést k zoufalství. Rozhodně jsem si to však nepřipouštěla. Procesem mého popírání tohoto obrovského soužení byla také záchrana mého manžela, stejně jako zvyšování mé úrovně prostřednictvím kultivace.

Negace finančního pronásledování

S manželem jsme byli placení zaměstnanci. Měli jsme bankovní úspory ve výši osmdesát tisíc až sto tisíc yuanů a vedli jsme poměrně pohodlný život. Náhle jsme však oba přišli o plat a navíc jsme dlužili několik set tisíc yuanů. Obyčejný člověk by za takových okolností měl těžký život. Já jsem však kultivující. I když jsem čelila tak obrovskému finančnímu dilematu, ačkoli jsem cítila tlak, vždy jsem cítila, že Mistr a Dafa jsou se mnou, a byla jsem si jistá, že to dokážu překonat.

I když jsem se v duchu zlobila a stěžovala si i slovně, věděla jsem, že čím víc si budu stěžovat, tím horší bude situace, protože staré vesmírné síly doufaly, že si budu stěžovat na svého manžela. Věděla jsem, že bych neměla padnout do této pasti. Měla jsem okamžitě začít dělat to, co jsem měla dělat. Nejdříve jsem se domáhala, aby mi zaměstnavatelé obnovili zadržovanou mzdu, ale oni výplatu stále odkládali o další měsíc. Manžel mi navrhl, abych se obrátila na vedoucího na svém pracovišti, aby problém vyřešil, a pokud mi plat neobnoví, abych tam zůstala a prosila vedoucího, dokud nepřijme můj oprávněný požadavek. Jeho návrhy jsem se neřídila a myslela jsem si, že pozitivní přístup k negativní situaci je lepší strategií. Mohla jsem prostě využít toho, že mi byl zadržen plat, jako apel na lidi ve vyšších patrech režimu, abych odhalila zločince a objasnila pravdu. Obvolala jsem městský úřad 610, tajemníka politického a soudního výboru, zástupce starosty, provinční úřad pro nucené práce a zástupce provinčního tajemníka strany. Mohla bych dále vyzvat politickou sekci Národního ministerstva spravedlnosti a své kolegy a přátele, aby odhalili zločiny v pracovním táboře a odhalili jim pravdu o Dafa. Poté, co jsem uskutečnila všechny tyto telefonáty, jsem po více než dvou měsících, kdy přišel účet, očekávala, že účty za telefon budou činit pět set nebo šest set yuanů. Překvapilo mě, že to bylo jen něco přes sedmdesát yuanů. Věděla jsem, že je to proto, že mi Mistr pomohl a že to, co jsem dělala, bylo správné. V následujících několika dnech mi zaměstnavatelé vyplatili zadrženou mzdu a také mi začali pravidelně platit. To mě ještě více utvrdilo v tom, že se mi podařilo prolomit útrapy jen tím, že jsem následovala cestu, kterou mi Mistr určil.

Pilně jsem studovala Fa. Fa jsem si také ručně opsala. Často jsem zažívala průlomy v chápání Zákona. Tyto tři věci jsem dělala pilně a moje mysl se také stále více zklidňovala, ale stále jsem nemohla získat jasné a přesné pochopení toho, která opomenutí staré síly využily, protože jsem cítila, že jsem neměla připoutanost k penězům a mohla jsem je bez zášti ztratit. Přesto finanční potíže nejenže přetrvávaly, ale dokonce se ještě zhoršovaly.

Můj manžel přišel o peníze na každém obchodě, zatímco se choval jako hazardní hráč – čím více prohrával, tím více chtěl vydělat zpět to, co prohrál. Choval se, jako by nad sebou ztratil kontrolu.

Věděla jsem, že se mnou musí být něco v nepořádku. Opakovaně jsem studovala Fa a požádala Mistra, aby mi poradil. Nakonec jsem zjistila následující: Manžel mi často říkal, že kdyby se mu obchod podařil, mohli bychom okamžitě vydělat několik set tisíc yuanů. Cítila jsem se šťastná, když jsem slyšela, co říká, a také jsem do něj vkládala velké naděje.

Z čeho jsem měla radost? Měla jsem radost z toho, že budeme mít peníze na zaplacení dluhů a že po jejich splacení budu moci vést klidný život? Než jsme si dluhy nadělali, nezdálo se mi, že bych měla nějaké připoutání k penězům, ale po splacení dluhů, zejména když věřitelé volali nebo přišli osobně a požadovali splacení, se moje připoutání k penězům objevila. Nemohla jsem se ubránit myšlenkám na to, jak peníze získat a které dluhy splatit nejdříve, zejména proto, že jsem doufala, že dluhy splatím co nejdříve. Byla to převlečená připoutanost k penězům? Znamenalo mé přemýšlení o nich, že jsem k nim připoutaná? Takže i když jsem říkala, že je popírám, ve skutečnosti jsem je chtěla.

Když jsem si to uvědomila, rozhodla jsem se přesvědčit manžela, aby se ucházel o zaměstnání na svém původním pracovišti, aby měl normální zdroj příjmů jako před finanční katastrofou. Můj manžel to nebyl ochoten udělat, protože právě v té době komunistická strana Číny (KS Číny) podporovala státní úředníky, aby se podíleli na získávání investic nebo přímo zakládali vlastní podniky. Někteří z těchto lidí velmi zbohatli, zatímco z některých se stali ubozí chudáci. Většina z té druhé skupiny se chtěla vrátit ke svým původním zaměstnavatelům a pracovat. Protože těchto lidí bylo hodně, museli se často uchýlit k některým zvláštním osobním vztahům a peněžním úplatkům, aby dosáhli svých cílů.

Můj muž se nechtěl vrátit, protože za prvé bylo mnoho lidí, kteří se chtěli vrátit do práce, za druhé se bál, že ztratí tvář, a za třetí jsme neměli peníze na úplatek. Neustále jsem k němu vysílala spravedlivé myšlenky a také jsem mu neustále z různých úhlů objasňovala pravdu. Řekla jsem mu, že ho zlé síly využívají k tomu, aby mě finančně potrestaly. Řekla jsem mu o třech taktikách, které KS Číny používá k pronásledování praktikujících Falun Gongu. Také jsem mu řekla, že jedině když mi pomůže vzdorovat pronásledování, můžeme se z tohoto soužení dostat. Jinak jsme neměli možnost splatit dluhy, bez ohledu na to, kolik strádání jsme byli ochotni podstoupit a kolik úsilí jsme chtěli vynaložit.

Nakonec souhlasil s vyplněním žádosti, ale stále si chtěl půjčit peníze na úplatek. Připomněla jsem mu, že kultivuji Pravdivost, Soucit, Snášenlivost a že naše kultivace je mnohem víc než pouhé řeči. Řekla jsem mu, že praktikující se musí řídit Pravdivostí, Soucitem a Snášenlivostí, aby byli dobrými lidmi, bez ohledu na to, jakým problémům čelíme a jak velké osobní zájmy jsou v sázce. Jeho žádost o návrat do práce byla rozumná, zatímco placení úplatku bylo vlastně jeho přiléváním oleje do ohně vychýleným společenským představám a také novou formou finančního trestu pro mě. Poté souhlasil, že to zkusí. Aniž by utratil jediný halíř, podal přihlášku a zkusil štěstí! Vyslala jsem tuto myšlenku: O této záležitosti rozhoduje Mistr a nikdo jiný není oprávněn do toho zasahovat, já jsem se jen řídila Mistrovými pokyny. O něco více než měsíc později byla jeho žádost schválena a bylo mu řečeno, že se má vrátit do práce na pozici, která pro něj byla speciálně vytvořena.

Tato událost ho velmi dojala a dala mu pocítit nadpřirozenou sílu Dafa. Začal mít Dafa v úctě. Obyčejní lidé a jeho kolegové o tom také dost mluvili a ptali se, jak vysoké postavení zastává člověk, který nás podpořil, a kolik zvláštních spojení jsme použili. Prozradila jsem jim, že záložní systém mé rodiny je tak velký jako celý vesmír! To se pro mě změnilo v událost objasňující pravdu a odhalilo jim to zlo.

Nedlouho poté, co se manžel vrátil do práce, mu zaměstnavatelé jednoho dne zpětně vyplatili zadržené prémie. Druhý den mu znovu vyplatili životní náklady, které měl obdržet během několika let, kdy měl dovolenou, aby mohl sám podnikat. Zaměstnavatelé mu také sdělili, že jeho čerpání dovolené na osobní podnikání pomohlo mnoha propuštěným zaměstnancům společnosti. Zaměstnavatelé mu chtěli pomoci uhradit část dluhů. Podobné dobré věci se děly i na mém pracovišti, které mi jednoho dne zvýšilo plat a druhého dne mi zpětně vyplatilo podíl z veřejných prostředků, což bylo několik desítek tisíc yuanů. Takže jsme společně s našimi platy skutečně splatili dluhy ve výši přes sto tisíc yuanů.

I obyčejní lidé se ptali, proč jsme se setkali s tolika dobrými věcmi. Věděla jsem, že jsem během toho roku kráčela po cestě, kterou určil Mistr, a tvrdě jsem pracovala na potvrzení Fa. Zejména během snahy zachránit svého manžela jsem nevynechala žádnou příležitost, abych mu objasnila pravdu, a použila jsem svou řeč a činy, abych ho ovlivnila. Jeho postoj k Dafa se výrazně změnil. Věděl, že Dafa je dobrý a že pronásledování Falun Gongu ze strany KS Číny je špatné, ale stále měl pocit, že krutá KS Číny by neměla zemřít. Uvědomila jsem si, že to znamená, že mu musím dále objasňovat pravdu.

Po splacení více než dvou třetin našich dluhů jsem si vytvořila určité připoutání k samolibosti, předvádění se a honbě za úspěchem. Při rozhovorech s praktikujícími jsem opakovaně zmiňovala, že to byl Mistr, kdo mi pomohl vymanit se z břemene obrovských dluhů, a že jsem se nesnažila vydělávat peníze navíc, abych dluhy zaplatila. Opakovala jsem, že jsem se při splácení tak velkých dluhů spoléhala na své spravedlivé myšlenky a že jsem si vedla dobře. V koutku duše jsem si však občas říkala, že tempo splácení dluhů je někdy pomalé. Bylo to způsobeno tím, že jsem si v některých ohledech nevedla dobře? Rychlost splácení dluhů jsem mylně považovala za kritérium pro posouzení, zda jsem si při potvrzování Fa vedla dobře.

Zdálo se, že jsem Fa potvrzovala jen proto, abych splatila dluhy. Znamenalo to, že jsem hledala výhody Dafa? Lišilo se to nějak od toho, když člověk používá Dafa k léčbě nemocí? Zlo opět využilo této představy.

V květnu loňského roku nás jeden z našich příbuzných požádal, abychom se stali dealery a pomohli mu prodávat něco, co bylo označováno za high-tech produkt a co podle jeho popisu znělo opravdu úžasně. Tehdy jsem si pomyslela, že kdyby byl tento podnik úspěšný, bylo by docela možné, že bychom měli tolik peněz, že bychom potřebovali pytle, aby se nám to všechno vešlo! I kdyby tomu tak bylo, myslela jsem si, že si toho příliš nevážím, protože už nejsem připoutaná k penězům (což byla ve skutečnosti převlečená připoutanost k penězům).

V důsledku toho výrobek nefungoval tak dobře, jak bylo deklarováno. Kromě toho nám nebylo dovoleno poslat výrobek zpět a bylo nám také řečeno, abychom zaplatili 30 000 yuanů na pokrytí nákladů na materiál. Podobný incident následoval hned po tomto – v tomto podniku jsme přišli o 14 000 yuanů. Příval finančních neštěstí mě přiměl k ostražitosti. Na základě Fa jsem zjistila svá opomenutí související s penězi. Zjistila jsem také, že to bylo hlavně proto, že se mi nepodařilo zcela negovat finanční pronásledování.

Mistr řekl,

„My negujeme dokonce objevení se starých sil a všechno co naaranžovaly, ani jejich existenci neuznáváme. My negujeme jejich celou podstatu. Všechno co jste učinili, zatímco je negujete a odklízíte, to je teprve ta mocná ctnost.“ („Vyučování Fa na konferenci Zákona v Chicagu, 2004“)

Co je finanční pronásledování? V Dafa neexistuje! Neexistuje ani v novém vesmíru! Pojem „finanční“ pronásledování bychom neměli mít ani v mysli. Měli bychom se řídit pouze Mistrovými uspořádáními.

Své dluhy jsem využila pozitivním způsobem, abych vnímajícím bytostem nabídla spásu a přinesla jim požehnání. To se odrazilo v mém každodenním životě, protože jsem všechny záležitosti týkající se vydělávání peněz, podnikání a dokonce i splácení dluhů brala jako příležitost k záchraně vnímajících bytostí, kultivovala jsem každou svou myšlenku a odstranil jsem své zaujetí svým egem. Pokud jde o to, kdy budu moci dluhy splatit nebo kolik budu moci zaplatit, dokud je moje mysl neposkvrněná, Fa tyto věci zařídí. Nemá smysl na tom lpět.

Když jsem si to uvědomila, moje situace se rychle zlepšila. Nyní se k falešným projevům tzv. finančního pronásledování chovám stejně jako k jiným formám pronásledování. Neguji je každou svou myšlenkou. Pokud mám peníze po ruce, rychle splatím další dluh. Když peníze nemám, neztrácím čas přemýšlením o nich. Pevně věřím v Mistra a Zákon a brzy se zbavím těchto omezujících finančních okolností.

Na základě chování mého manžela a našeho vztahu mě ani ve snu nenapadlo, že by mohl být nevěrný. Od té doby, co jsem se začala kultivovat, jsem mu neustále říkala, jak je Dafa skvělý, a doufala jsem, že se bude kultivovat se mnou. Naopak, čím více jsem s ním o Dafa mluvila, tím horší byl. Cítila jsem se zraněná, frustrovaná a znepokojená, což jasně ukazovalo, kolik lidských citů k němu chovám, a můj záměr objasňovat pravdu nevycházel z čistých pohnutek.

Před kultivací jsem v naší domácnosti udávala směr já. Vždycky jsem chtěla změnit svého manžela a naše dítě po svém. Později, když se z něj stal opilec, jsem cítila, že jsem nad ním ztratila kontrolu. Styděla jsem se za něj. Nedokázala jsem tolerovat nic z toho, co řekl nebo udělal, a viděla jsem jen jeho chyby a špatné skutky. Protože tyto myšlenky zaměstnávaly mou mysl, bylo obtížné se v kultivaci zlepšit. Nevěděla jsem, jak popřít uspořádání starých sil, a myslela jsem si, že mu nějaké zlé bytosti předurčily milostné pletky, abych k němu ztratila city. Napadlo mě, že mu možná dlužím ze svých předchozích životů, nebo že jsem se možná dříve vměšovala do rodin jiných. Myslela jsem jen na svou osobní kultivaci a na to, jak se zbavit připoutanosti a zlepšit se. Neuvědomila jsem si, že staré síly se chytily mé skuliny a způsobily svár v rodině, kde jeden člen praktikuje Dafa.

Po návratu z pracovního tábora jsem čelila obrovským těžkostem a útrapám, ale naštěstí jsem dobře porozuměla kultivaci v období nápravy Fa. Mnoho manželových spolupracovníků, jeho rodičů a sourozenců mi o něm říkalo špatné věci. Někteří mi dokonce navrhovali, abych se s ním rozvedla. Věděla jsem, že to způsobila moje připoutání. Mé spravedlivé myšlenky eliminovaly myšlenku na rozvod. Věděla jsem, že staré síly chtějí, abych se rozvedla. To by jim poskytlo záminku k pomlouvání Dafa, ale já bych jim to nikdy nedovolila.

Věděla jsem, že musím uspět. Musím svému muži nabídnout spásu. Studovala jsem Zákon a intenzivněji vysílala spravedlivé myšlenky, abych odstranila finanční potíže a prohloubila svůj vztah s ním. Průměrně jsem vysílala spravedlivé myšlenky čtyři až pět hodin denně. Vyprávěla jsem manželovi o pronásledování, které praktikující Dafa zažívali v pracovním táboře. Měl strach a požádal mě, abych přestala praktikovat, i když s praktikujícími Dafa soucítil. Obával se, že mě policie stále sleduje. Zpočátku, když to řekl, jsem ho okamžitě považovala za policistu a hádala se s ním. Řekl by: „Takhle se mnou nemluv. Nechci tě poslouchat, nikdy!“ Myslela jsem si, že si vybral, že bude eliminován, dokonce jsem si myslela, že si to zaslouží, pokud to byla jeho volba. Když jsem mu objasnila pravdu, měla jsem v hlavě spoustu sobeckých myšlenek a doufala jsem, že ho změním. Moje mysl byla nastavena na postranní úmysly, když se snažila zachránit lidi, tak jak bych mohla někoho zachránit?

Když jsem získala hlubší porozumění o kultivaci v období nápravy Fa, oddělila jsem svého manžela od zlých sil. Postavila jsem ho do pozice vnímající bytosti, která čeká, až jí bude nabídnuto osvobození. K tomuto pochopení jsem nedospěla přes noc. Trvalo mi dlouho, než jsem se zdokonalila v charakteru a změnila své lidské pojetí „manžela“. Jak se zlepšovala finanční situace mé rodiny, manželův postoj k Dafa se hodně změnil. Začal Dafa bránit. I když mu šlo především o mou bezpečnost, stále byl zamilovaný do KS Číny.

Skutečnost, že můj manžel nemohl začít praktikovat, i když rozuměl některým Zákonům, přímo souvisela s mými silnými připoutáními. Mým nejhlubším poutem byla žárlivost. Když měl můj manžel aféry, nedokázala jsem mu odpustit a měla jsem mnoho špinavých lidských myšlenek. Velmi jsem se snažila tyto myšlenky odstranit a všimla jsem si, že když jsem odstranila vrstvu těchto nežádoucích připoutání, můj manžel se do jisté míry změnil k lepšímu.

Brzy by staré síly vytvořily falešný dojem, aby mě nalákaly na mé připoutání. Když jsem se pročistila na hlubší úrovni a lépe porozuměla Fa, můj manžel se opět obrátil k lepšímu. Uvědomila jsem si, že mé pokřivené představy a připoutanosti byly překážkami na jeho cestě ke spáse. Neměla bych dávat starým silám žádnou příležitost, aby mi bránily v jeho záchraně kvůli mé žárlivosti.

Věnovala jsem pozornost každé myšlence a eliminovala jakoukoli žárlivost, jakmile se objevila. Po nějaké době se můj manžel opět změnil v milého člověka.

Díky této zkušenosti jsem lépe pochopila pojem „soucitná péče o vnímající bytosti“. Když jsem opravovala své myšlenky podle Dafa, soucitně jsem se starala o vnímající bytosti. Každá jednotlivá připoutanost a pokřivená představa praktikujících Dafa jsou okovy na krku vnímajících bytostí, které jim brání ve vstupu do nového vesmíru. Pokud nekultivujeme sami sebe, ale spíše doufáme, že změníme druhé, neuspějeme. Jakmile jsem si to uvědomila, bylo mi líto mého manžela a ženy, která s ním měla poměr. Moje připoutanost k žárlivosti způsobila, že je staré síly využily.

Na jaře letošního roku jsem tuto ženu navštívila a s čistým srdcem jsem jí i její rodině objasnila pravdu. Výsledkem bylo, že většina členů její rodiny vystoupila z KS Číny.

Výše jsem se zmínila, že můj manžel byl stále citově vázán na zlou KS Číny. Dříve napsal mnoho článků chválících komunistickou stranu Číny a měl rád televizní pořady chválící KS Číny. Od vydání Devíti komentářů ke komunistické straně jsem mu začala říkat obsah. Řekl, že my praktikující jsme zapleteni do politiky, a znovu se obrátil proti Dafa.

Mého manžela ovládal zlý přízrak KS Číny. Ať dělal cokoli, jakmile jsem se zmínila o zlé KS Číny, rozbolela ho hlava nebo se mu zatočila hlava a musel si odpočinout v posteli. Vyslala jsem k němu spravedlivé myšlenky a vyklidila osobní věci související s KS Číny, roztrhala a prodala více než 100 kilogramů zlých knih jako recyklační papír. Můj manžel se vztekal a vynadal mi, že jsem se s ním předtím, než jsem to udělala, neporadila. Odpověděla jsem mu způsobem, kterému obyčejní lidé rozuměli: „Přišel jsi o stovky tisíc yuanů, aniž by ses mě zeptal. Kolik knih sis za to mohl koupit?“ Nevěděl, co má říct. Když jsem ho zbavila zlých věcí, bylo mu lépe. Protože měl kancelář plnou zlých knih, za několik dní se opět zhoršil. Zlý přízrak ho ovládal. Opil se a proklínal členy rodiny, kteří vystoupili z KS Číny. Od loňského čínského nového roku začal plakat, když se opil, a opakoval: „Umírám, brzy umřu!“ Všichni se mu smáli. Bylo mi ho líto. Nechal se zcela ovládnout zlým přízrakem KS Číny.

V létě loňského roku mě přijela navštívit moje mladší sestra se svým dítětem. Všimla jsem si, že můj manžel byl při rozhovoru se sestrou šťastný. Využila jsem této příležitosti a znovu s ním promluvila o vystoupení z KS Číny. Okamžitě se rozzlobil a řekl mé sestře: „Nikdo z tvých rodinných příslušníků by v kultivaci neuspěl.“ Cítila jsem se podrážděná, stále jsem na jeho poznámku myslela, i když jsem se sestrou chodila ven. Prosila jsem: „Mistře, mohla bych se ho vzdát? Udělala jsem, co jsem mohla.“ Jakmile mě tato myšlenka napadla, spadla jsem do kaluže vody. Uvědomila jsem si svou chybu a řekla: „Mistře, vím, že se mýlím. Zachráním ho s velkým soucitem, který by dokázal roztavit ocel.“ „A co se stalo? Od té doby jsem vysílala spravedlivé myšlenky směrem k manželovi, dokud byl doma. Měl strach a snažil se domů nevracet.

Jednou v noci se zase opil a přišel domů asi ve tři nebo čtyři hodiny ráno. Napadlo mě, že ho musí ovládat zlý přízrak KS Číny, a to byla dobrá příležitost vyslat spravedlivé myšlenky a zlo odstranit. Že by zlo vědělo, že je chci odstranit? Můj manžel šel rovnou do postele a vůbec neplakal ani nekřičel.

Rozhodla jsem se, že tu noc zlo odstraním, a tak jsem manželovi řekla: „Musím s tebou mluvit.“ Řekl: „Promluvíme si zítra.“ Řekla jsem: „Ne, prosím, poslouchej mě!“ Začala jsem mu vyprávět, jak KS Číny zabíjela lidi, a další obsah z Devíti komentářů. Během několika minut začal křičet, mlátil hlavou a pěstmi do zdi: „Musím jít, umírám, brzy umřu.“ Držela jsem ho a říkala: „Nehýbej se!“. Nemohl se vůbec pohnout. Dívala jsem se na něj a říkala si: „Staré síly, tohle je člověk, kterého musím zachránit. Zakazuji vám zasahovat! Mistře, pomozte mi prosím odstranit zlé přízraky, které za ním stojí. Fa napravuje vesmír, zlo je zcela eliminováno.“

Po čtyřech nebo pěti minutách se probudil a řekl: „Vím, že jsi na mě hodná. Nezáleží ti na slávě ani na penězích a jediné, co chceš, je zlepšit mě pomocí Dafa.“ Věděla jsem, že to je jeho pravá povaha, a tak jsem s ním promluvila o vystoupení z KS Číny. Poslechl mě a řekl: „Nech mě o tom přemýšlet. Zítra ti dám vědět.“ Řekla jsem: „Ne, musíš o tom přemýšlet hned. Odpovím na všechny tvoje otázky.“ Řekl: „Dobrá, vystupuji.“

Výsledkem bylo odstranění zlých přízraků. Můj manžel se po vystoupení z KS Číny dramaticky změnil. Přečetl si Devět komentářů a během měsíce začal praktikovat Dafa. Moje rodina se stala opět harmonickou a můj rodinný život se od základu změnil, protože jsme nyní rodina kultivujících.

To, co jsem napsala, jsou mé osobní zkušenosti s kultivací v rámci mé rodiny. Prosím, upozorněte mě na případné chyby.

Přeji našemu Velkému, dobrotivému Mistrovi vše nejlepší! Všichni se pilně kultivujme a dosáhněme dovršení.