(Minghui.org) Řada praktikujících nevěnovala pozornost výzvě k zasílání článků na Minghui. Někteří říkali, že nikdy v minulosti články nepsali, někteří říkali, že nemají co psát, a někteří zase říkali, že nejsou příliš vzdělaní a že pouze rozesílali materiály.

Moje pochopení je trochu jiné. Ať už se jedná o konferenci ke sdílení zkušeností online (fahui) nebo o výzvu k zasílání příspěvků ke Světovému dni Falun Dafa, jedná se o významné události pro praktikující Falun Dafa na celém světě. Jsou důležitou součástí naší kultivace a jedním ze způsobů, jak potvrzovat Dafa a také říkat lidem fakta a pomáhat jim ke spáse. Zasílání článků je pro nás také procesem odstraňování připoutaností, zlepšování charakteru a společné práce.

Ať už je obsah jakýkoli, je to pro nás příležitost podělit se o svou kultivační praxi v období nápravy Fa s Mistrem, který ji bude moci vidět. Když opravdu zapíšeme své pravdivé myšlenky, Mistr nám může pomoci je vylepšit k dosažení co nejlepšího výsledku.

Čím více článků Minghui obdrží, tím lépe bude Mistr vědět, jak dobře se kultivujeme, jak dobře potvrzujeme Fa a jak dobře říkáme lidem fakta, která jim pomohou zachránit se. To nám také umožňuje aktivně se podílet na nápravě Fa.

Slouží také jako záznam pro budoucnost o tom, co a jak učedníci dělali, když pomáhali Mistrovi s nápravou Fa. Božské bytosti nás pozorují a zlé prvky budou v tomto procesu očištěny. Čím více praktikujících se zapojí, tím více aspektů bude pokryto, a čím lepší bude obsah jejich článků, tím větší moc budou mít k potlačení zla, motivaci běžných lidí a podpoře našich spravedlivých myšlenek a činů.

Příprava a psaní článků je také procesem kultivace. Můžeme se setkat s principy, které nám nejsou zcela jasné. To nám může připomenout, abychom více studovali učení Dafa a získali tak hlubší pochopení. Není toto skvělá příležitost pro praktikující, pro které je psaní obtížné nebo se ho bojí? Když se budeme snažit, budeme se zlepšovat.

Někteří praktikující se zdráhají psát a říkají, že toho moc neudělali. Ve skutečnosti se vždycky něco najde, ať už velké nebo malé, zkušenosti nebo poučení. Můžeme se zaměřit na určitý aspekt nebo popsat pozitivní reakce lidí na Dafa. Pro praktikující se zájmem nebo talentem v oblasti hudby, malování, fotografování, ručních prací nebo poezie je to příležitost, aby své dovednosti využili a pomohli tak zachránit lidi během nápravy Fa.

Praktikující, kteří často chodí rozdávat materiály nebo vyprávět lidem o Dafa a pronásledování, mají pravděpodobně mnoho zkušeností, o kterých mohou psát. To by vám mohlo pomoci zlepšit se v kultivaci. Ti, kteří nemají velké vzdělání, mohou o svých zkušenostech vyprávět ostatním praktikujícím, aby je zapsali oni.

Napsat článek není obtížné. Stačí jen sepsat své zkušenosti, myšlenky a poznatky. Po promyšlení hlavního tématu vymažte nepodstatné části a ponechte ty užitečné. Z toho se následně může stát příspěvek.

Využijte svůj čas k přípravě příspěvku co nejlépe. Termín odevzdání je 15. dubna.