(Minghui.org) Poté, co Mistr Li představil dne 13. května 1992 Falun Dafa veřejnosti, se během sedmi let stalo praktikujícími přibližně 100 milionů lidí ze všech vrstev společnosti. Navzdory tvrdému pronásledování ze strany komunistické strany Číny (KS Číny) zůstávají praktikující v pevninské Číně věrní principům Dafa, které zní Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, a snaží se být lepšími občany doma, na pracovišti i ve společnosti.

Letos 13. května si připomínáme 32. výročí představení Falun Dafa veřejnosti a zároveň 25. světový den Falun Dafa a 73. narozeniny mistra Li. Minghui obdržela velké množství pozdravů. Níže uvádíme vybrané příspěvky od praktikujících z více než 50 profesí v pevninské Číně.

Zahrnují oblasti zahraničního obchodu, železnice, diplomacie, účetnictví, ropného pole, maloobchodu, petrochemického průmyslu, civilního letectví, letectví a kosmonautiky, umění životního prostředí, elektronického obchodu, technologií, zemního plynu, hudby, prevence nemocí, těžby, aukcí, ekonomiky, služeb, stravování, stavebnictví, stavebních materiálů, financí, farmaření, vzdělávání, komunikací, lodní dopravy, zdravotnictví, zemědělství, lesnictví, textilu, investic, daní, poštovních služeb, ochrany vod, potravinářství, hygieny, elektřiny, auditu, dopravy, informačních technologií, geologického průzkumu, vědeckého výzkumu, výzbroje, armády, cel, telekomunikací, vydavatelství, policie, státních orgánů, národní obrany, politických a právních záležitostí, soudnictví, prokuratury, právního průmyslu a veřejných služeb.

 Jeden pár z civilního letectví poděkoval Mistru Li za to, že jim přinesl Falun Dafa. „Praxe nám dala dobré zdraví, pomohla nám pochopit, jak být dobrým člověkem podle zásad Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti,“ napsali ve svém pozdravu. „Budeme se řídit tímto vedením, abychom byli dobrými a lepšími lidmi, a vrátíme se s Mistrem Li. Všechno nejlepší k narozeninám Mistře Li!“

Praktikující z technologického průmyslu v provincii Hebei uvedli, že nyní lépe rozumí kultivační praxi. „Mistr nás vedl a staral se o nás na cestě kultivace. Nyní si lépe uvědomujeme vážnost kultivace a naléhavost vyprávění lidem o dobrotě Dafa, abychom je pomohli zachránit,“ napsali. „Budeme se neustále zlepšovat, odstraňovat připoutanosti a přizpůsobovat se Dafa.“

Praktikující v systému zdravotnictví uvedli, že udělají dobře, když budou studovat učení Falun Dafa, provádět cvičení, vysílat spravedlivé myšlenky a říkat lidem fakta o Dafa. „Děkujeme vám, Mistře, že jste nám dal příležitost ke kultivační praxi a nabídl spásu. Je nám ctí být učedníky Falun Dafa a na kultivační cestě zůstaneme pilní. Přejeme vám šťastné narozeniny!“

Báseň byla přijata od praktikujících, kteří pracují v lodním průmyslu ve městě Qinhuangdao v provincii Hebei:

Mistr nám dal učení Falun Dafa,
nebeská tajemství, která přinášejí spásu a požehnání;
Nebe a země jsou obnoveny,
a my praktikující se brzy vrátíme s Mistrem.

Květen je obdobím květů a vůní,
protože se neustále zdokonalujeme v osvobozujícím Dafa;
Následování Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti je posvátným posláním,
snažíme se být nesobečtí, s vděčností za Dafa navždy.

Další pozdravy přišly od:
Profesionální hudebníci
Účetní v provincii Hubei
Praktikující podnikající v zahraničním obchodě v Pekingu
Účetní ve městě Cangzhou v provincii Hebei
Odborníci v oblasti elektronického obchodu
Umělci v oblasti životního prostředí ve městě Shenyang, provincie Liaoning
Farmáři v provincii Heilongjiang
Praktikující v oblasti zahraničního obchodu ve městě Nanjing, provincie Jiangsu
China Railway Group Limited
Ropné pole Shengli ve městě Dongying, provincie Shandong
Železniční systém ve městě Harbin, provincie Heilongjiang
Maloobchodníci v okrese Kaijiang, provincie Sichuan
Společnost Sinospec Cangzhou v provincii Hebei
Letecký a kosmický systém ve městě Chengdu, provincie Sichuan
Plynárenský průmysl ve městě Qinhuangdao, provincie Hebei
Kontrola a prevence nemocí
Ekonomové v provincii Hubei
Průmysl služeb v provincii Liaoning
Stravovací průmysl ve městě Bazhong, provincie Sichuan
Profesionálové v oblasti financí v provincii Guangdong
Stavební systém ve městě Dalian, provincie Liaoning
Podnikatelé ve městě Changchun, provincie Jilin
Vzdělávací systém v provincii Hunan
China Unicom ve městě Qingdao, provincie Shandong
Zemědělský průmysl ve městě Bazhong, provincie Sichuan
Yankuang Mining Group, provincie Shandong
Průmysl stavebních materiálů ve městě Bazhong, provincie Sichuan
Textilní průmysl v provincii Gansu
Investiční průmysl v provincii Liaoning
Daňový systém v provincii Heilongjiang
Poštovní služby ve městě Qingdao, provincie Shandong
Ochrana vod ve městě Weifang, provincie Shandong
Zásobování potravinami ve městě Changchun, provincie Jilin
Sanitární systém ve městě Changchun, provincie Jilin
Elektrický systém v provincii Heilongjiang
Zpravodajská agentura v provincii Sichuan
Systém auditu
Dopravní systém ve městě Harbin, provincie Heilongjiang
Odborníci na informační technologie v provincii Sichuan
Průmysl geologického průzkumu v provincii Heilongjiang
Vědečtí výzkumní pracovníci
Celní systém
China Unicom ve městě Harbin, provincie Heilongjiang
Vydavatelský průmysl
Policejní systém
Systém národní obrany v provincii Shanxi
Zbrojní systém v provincii Shanxi
Politické a právní záležitosti