(Minghui.org) Výkonná komise Kongresu pro Čínu (CECC) vydala dne 25. dubna 2024 prohlášení k 25. výročí apelu 25. dubna a vyzvala komunistickou stranu Číny (KS Číny), aby ukončila pronásledování Falun Gongu.

Předseda CECC Chris Smith (vlevo), republikánský kongresman, a spolupředseda Jeff Merkley (vpravo), demokratický senátor.

Prohlášení CECC

V prohlášení se uvádí: „Před 25 lety se praktikující Falun Gongu pokojně shromáždili v Pekingu a žádali o možnost svobodně praktikovat své náboženství. Komunistická strana Číny místo toho zahájila kampaň zatýkání, mučení a pronásledování. Čínská lidová republika musí ukončit čtvrt století trvající pronásledování Falun Gongu.“

23. dubna 2024 v poledne promítali praktikující Falun Gongu ve Washingtonu v Rayburn Office Building Sněmovny reprezentantů film, aby pomohli pracovníkům Kongresu a dalším lidem ve Washingtonu dozvědět se o pronásledování ze strany KS Číny. Piero Tozzi, ředitel oddělení lidských zdrojů CECC, řekl: „Film obecně přesně zobrazuje počáteční pronásledování Falun Gongu komunistickou stranou Číny a je přesvědčivý.“

Souvislosti: Co je apel z 25. dubna?

Falun Dafa (známý také jako Falun Gong) poprvé představil veřejnosti pan Li Hongzhi v roce 1992 v čínském Changchunu. Tato duchovní disciplína se nyní praktikuje ve více než 100 zemích světa. Miliony lidí přijaly toto učení - které je založeno na principech Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti a také na pěti jemných cvičeních - a pocítily zlepšení zdraví a pohody.

Ve dnech 23. a 24. dubna 1999 policisté ve městě Tianjin nedaleko Pekingu napadli a zatkli desítky praktikujících, kteří se shromáždili před redakcí časopisu, aby diskutovali o chybách v nedávno zveřejněném článku napadajícím Falun Dafa. Když se zpráva o zatýkání rozšířila a další praktikující se dotazovali úředníků, bylo jim řečeno, že se musí se svými apely obrátit na Peking.

Následujícího dne, 25. dubna, se asi 10 000 praktikujících Falun Dafa spontánně shromáždilo u Ústřední odvolací kanceláře v Pekingu, jak jim to doporučili úředníci z Tianjinu. Shromáždění bylo pokojné a spořádané. Několik zástupců Falun Dafa bylo povoláno na setkání s čínským premiérem Zhu Rongji a členy jeho štábu. Toho večera byly zodpovězeny obavy praktikujících. Zatčení praktikující v Tianjinu byli propuštěni a všichni odešli domů.

Jiang Zemin, bývalý předseda KS Číny, vnímal rostoucí popularitu této duchovní disciplíny jako hrozbu pro ateistickou ideologii KS Číny a 20. července 1999 vydal příkaz k zákazu Falun Dafa.

Minghui.org potvrdilo, že v důsledku pronásledování v průběhu let zemřely tisíce praktikujících. Vzhledem k obtížnému získávání informací z Číny se však předpokládá, že skutečný počet je mnohem vyšší. Mnozí další byli pro svou víru uvězněni a mučeni.

Existují konkrétní důkazy o tom, že KS Číny schvaluje odebírání orgánů zadrženým praktikujícím, kteří jsou vražděni, aby zásobovali průmysl transplantací orgánů.