Tato zkušenost vyšla v rámci Třetí Čínské konference Fa na Minghui.org dne 21.prosince 2006

(Minghui.org) Zdravím ctěného Mistra. Zdravím spolupraktikující.

Ráda bych pohovořila o svých zkušenostech a porozumění tomu, jak jsem potvrzovala Zákon pomocí svých technologických znalostí během tohoto časového období. Při řešení technických otázek nesmíme zanedbávat vlastní kultivaci a studium Fa. Když se zařízení porouchá, nezanedbávejme vysílání spravedlivých myšlenek, abychom odstranili rušení a napravili různé bytosti uvnitř stroje, ani nezanedbávejme pohled do svého nitra. Pokud přehlížíme kultivaci a hledáme pouze technická řešení, pak se často problém se zařízením zhoršuje tím více, čím více se ho snažíme opravit, a můžeme ztratit spoustu času. Další věcí je, že v naléhavých situacích nebo v případě technických problémů nesmíme zapomínat požádat Mistra o pomoc.

Protože jsem se nezbavila svých připoutaností, zasahovali do mého života a pronásledovali mě, což mělo dopad i na ostatní praktikující a vnímající bytosti.

Mistr uvedl ve „Vyučovanie Fa na turné v Severnej Amerike, 2002“,

„Potom je možné, že mnohé bytosti nebudú spasené, pretože ste sa dobre nekultivovali – pretože vy ste sa nekultivovali dobre, oni sa nemôžu stať dobrými. To, že ste neodstránili mnoho pripútaností, je pre nich zasahovaním, a obrátene, oni sú tiež zasahovaním pre vás.“

„Ale ak sa nekultivujete dobre, mnohé bytosti budú odstránené, pretože nemôžeme neodstrániť bytosti, ktoré už nie sú spasiteľné. Prečo je to tak? Počas tohto prenasledovania hrajú všetky bytosti v odlišných dimenziách nejakú úlohu, či sú to dobré bytosti alebo zlé bytosti. Zlé bytosti rušivo zasahujú do nápravy Fa, prenasledujú našich žiakov a súčasne rušivo zasahujú do vás. Preto ich musíte odstrániť so všetkou vážnosťou.“

Hlubší pochopení této části Mistrova Zákona jsem získala poté, co jsem se nedávno setkala s řadou útrap a těžkostí při potvrzování Fa, zejména při potvrzování Fa s využitím svých technologických dovedností.

(1) Náš vlastní stav kultivace způsobil poruchu stroje.

Jakmile jsem uviděla žádost o zaslání článků na třetí výroční konferenci praktikujících Dafa o sdílení zkušeností s kultivací, chtěla jsem napsat svůj příběh, ale uplynulo více než dvacet dní a já jsem se prostě nemohla vtěsnat do psaní, protože jsem strávila tolik času opravováním strojů. Pokaždé, když jsem se rozhodla psát, některé stroje se porouchaly. Šla jsem to zkontrolovat a zjistila jsem, že jde o problém s tonerovou kazetou. Ještě než jsem dokončila opravu tonerové kazety, porouchal se systém zásobování tonerem. Cestou domů jsem jednou večer pocítila velkou nelibost. Jak mohlo dojít k tolika zasahování? Oprava nového problému by trvala další dva dny. Říkala jsem si, že už dvakrát jsem musela v polovině přestat psát svůj příběh. Tentokrát bych to už nedopustila. Poté, co bych tentokrát tiskárnu opravila, bych několik dní neopravovala tiskárny nikoho jiného, dokud bych nedokončila psaní svého příběhu. Po návratu domů jsem se necítila dobře. Jak jsem mohla mít tolik zášti kvůli takové maličkosti?

Druhý den za mnou někdo přišel ve velkém spěchu s tím, že se mu v období výroby urgentních materiálů porouchal počítač. Musela jsem odejít. Tentokrát jsem byla klidnější, uklidnila jsem se a hledala v sobě a uvědomila si, že všechny události směřují k mým připoutáním. Především jsem se nedávno snažila, aby každé informační distribuční středisko bylo soběstačné v jednoduchých údržbářských úkonech a aby bylo ve své činnosti nezávislé. Ale praktikující to nepřijali s nadšením a já jsem začala být netrpělivá. Možná jsem na tom příliš lpěla. Za druhé jsem si díky včerejšímu incidentu všimla své vlastní sobeckosti. Při řešení problémů jsem byla vždy příliš sebestředná. Měla jsem pocit, že jsem už tolik přispěla, a lidé mi zabírali příliš mnoho času a zasahovali do mých plánů. To mi vadilo. Ale koneckonců to byl můj vlastní prehistorický slavnostní slib, že musím dobře splnit všechny úkoly, abych potvrdila Fa. Byl to můj vlastní slib, a tak to Mistr podle toho zařídil. Byla to moje vlastní nedbalost při studiu Fa a sebekultivaci, která způsobila tak velkou nelibost a nerovnováhu. Jak bych mohla dobře potvrdit Fa s tak vážnými připoutáními? Jak bych mohla dosáhnout dovršení?

Největší překážkou záchrany vnímajících bytostí ve starém vesmíru je sobectví. Myšlení vnímajících bytostí ve starém vesmíru bylo založeno na sobectví. Během procesu asimilace na standard altruismu nového vesmíru by se naše sobectví projevilo na různých úrovních. Toto sobectví by také vedlo ke vzniku mnoha dalších připoutaností. Jako praktikující se musíme všeho vzdát. Po pochopení tohoto principu už nemám žádnou zášť. Vím, že to byl můj špatný kultivační stav, který zasahoval do činnosti spolupraktikujících. Okamžitě jsem vyslala spravedlivé myšlenky, abych vymýtila všechny temné přisluhovače a prohnilé duchy, kteří se snažili zasahovat do výroby materiálů pro objasňování pravdy, také jsem komunikovala s tiskárnou a přála jsem si, aby se asimilovala s Dafa a odolala zlu. Cítila jsem, že stroj nebude mít příliš velký problém. Poté, co jsem tam dorazila, stroj skutečně fungoval dobře. Tamním lidem to také připadalo zvláštní.

V takovém relativně izolovaném prostředí míst distribuce informací je nesmírně důležitý dobře nastavený duševní stav, spravedlivé myšlenky, zodpovědný přístup k Fa a tiché porozumění a spolupráce mezi praktikujícími. To vše však vychází z pevného základu studia Fa a neotřesitelné víry v Mistra a Fa. Kdybychom je na základě Fa nedokázali dobře zvládnout, mohli bychom jako běžní lidé snadno zabřednout do konfliktů a hádek, což by negativně ovlivnilo naše úsilí o potvrzení Fa.

V roce 2001 bylo v naší oblasti jen velmi málo informačních míst. Oblast distribuce i potřebné množství byly značné. Několik praktikujících a já jsme dlouho nesli na svých bedrech nadměrnou pracovní zátěž a naše studium Fa a cvičení tím trpěly. Docházelo mezi námi k mnoha konfliktům. Zpočátku jsem mohla docela dobře spolupracovat s jiným praktikujícím, protože ten měl velmi dobrý charakter. Pak prvního praktikujícího nahradil jiný praktikující. Oba jsme měli určité zkušenosti v technické oblasti. Oba jsme měli silnou žárlivost a byli jsme velmi egoističtí. Hádali jsme se kvůli maličkostem (například jaké písmo použít na letáky objasňující pravdu, které články praktikujících sdílejících zkušenosti vybrat atd.) Jednou jsme se dokonce dostali do ostré hádky. Když jsme čelili konfliktům a hádkám, nedívali jsme se do svého nitra a místo toho jsme se cítili uražení a ublížení.

Později se tiskárny porouchaly. Přesto jsme se ani jeden z nás neosvítili a trvali jsme na svých názorech. Ve skutečnosti se ani jeden z nás nevyznal v technikách oprav, přesto jsme si oba mysleli, že jsme znalejší než ten druhý. Nakonec to dopadlo tak, že jsme situaci ještě zhoršili a neměli jsme tušení, co dál. Posílat tak velkou tiskárnu na opravu bylo příliš riskantní. Nebylo by rozumné, aby opravář přijel k nám domů, protože jsme měli spoustu papíru a informací. Byla to pro mě hořká lekce.

Když se zamyslíme nad naším úsilím o potvrzení Fa v posledních několika letech, mnoho praktikujících, kteří pracovali na technických otázkách, padlo poté, co byli nezákonně zatčeni a nemohli vydržet různé zkoušky. Někteří dokonce dělali věci, které pronásledování podporovaly. Jaké byly důvody? Byli ve své technické práci neschopní? Ne, bylo to proto, že ve svém úsilí o potvrzení Zákona vynakládali veškerou energii na technické prostředky a ignorovali zvyšování své úrovně důkladným studiem Zákona a sebekultivací. Byli silně připoutáni k dosahování věcí a považovali potvrzování Fa za práci obyčejných lidí. To je bolestná lekce. Zanedbávala jsem studium Fa a sebekultivaci. Nehledala jsem v sobě, ale vždy jsem se snažila dobírat nedostatků druhých, když jsem čelila konfliktům a hádkám mezi ostatními praktikujícími. Moje opomenutí přineslo vážné problémy mně samotné a těžkosti spolupraktikujícím a způsobilo škodu Dafa.

(2) Trápení plynoucí z mé nedůvěry v praktikující a z mého lpění na technických otázkách.

Před několika lety všude rozkvetla místní informační distribuční místa. Byla jsem dnem i nocí zaneprázdněna a měla jsem jen velmi málo času na studium Fa, protože moje připoutanost k úspěchu byla tak ohromující. Nedokázala jsem prolomit omezení v technické oblasti. Nechápala jsem jasně místo technických schopností založených na Fa. Nevěnovala jsem pozornost nápravě každé své myšlenky. Zlo využilo mnoha mých opomenutí a způsobilo Dafa a ostatním praktikujícím mnoho škody. Zde je jeden příklad.

V srpnu 2005 jsem se vrátila na své pracoviště, abych požádala o vrácení své práce. Nečekaně se moje pracovní jednotka spikla s Veřejnou bezpečností, zatkla mě a na místě odvezla do pracovního tábora. Odsoudili mě ke dvěma letům nucených prací. Žádala jsem, abych věděla, z čeho jsem obviněna. Vytáhli lístky na pracovní převýchovu, aby mi ukázali, že je tam pět „přeměněných“ praktikujících, kteří se přiznali a usvědčili mě. Čtyři z nich se mým prostřednictvím naučili zacházet s počítačem. Věděla jsem, že mě odhalili policii, jeden z nich mi dokonce bezostyšně řekl, abych se na chvíli schovala.

Přemýšlela jsem o tom. Kdyby z mé strany nedošlo k žádnému opomenutí, mohli by mě odhalit policii? Dokázala bych je pochopit a ne jim to vyčítat. Ale nezkoumala jsem, co bylo hlavní příčinou mého problému. Kdybych nevyřešila základní problémy, tvořily by překážku mé snaze o potvrzení Fa. Měla jsem pocit, že jsem dala tolik na vybudování informačních distribučních míst. Učila jsem je používat počítače s velkou nápovědou (někteří neznali ani anglickou abecedu), a přesto se ke mně takto chovali. Někdy jsem se cítila tak ublížená a uražená. Neustále jsem tento problém přehodnocovala – v čem přesně spočívalo mé opomenutí?

(3) Nechovala jsem se k ostatním praktikujícím spravedlivě

Podvědomě jsem těm několika pratkikujícím tak docela nevěřila, vždycky jsem měla pochybnosti, jestli si dokážou udržet charakter, až budou muset projít další zkouškou. Někteří z nich byli nejednou zatčeni a „transformováni“, takže jsem měla vždycky výhrady a strach, když jsem je učila o počítači. Ale aby vnímající bytosti a ostatní praktikující v této oblasti mohli číst pravdivé objasňující informace, dělala jsem to vážně. Nyní jsem viděla svou netoleranci a sobectví. Nikdy jsem se zcela emocionálně nevyrovnala s tím, co udělali. Podvědomě jsem měla obavy o vlastní bezpečí ještě předtím, než se něco stalo, místo toho, abych při práci na potvrzování Fa skutečně považovala záchranu vnímajících bytostí za své poslání. Nikdy jsem příliš nepřemýšlela o tom, jak pozvednout kultivační úroveň svých spolupraktikujících, ani o tom, jak spravedlivými myšlenkami napravovat jejich předchozí provinění. To je tak velké opomenutí.

(4) Přílišné lpění na vyučování technického know-how a zanedbávání zvyšování charakteru

Před několika lety jsme měli velmi málo praktikujících na technickou podporu a jen málo praktikujících mělo odvahu zřídit informační distribuční místa. Lpěla jsem na technických záležitostech, kladla důraz na kvalitu materiálu a trvala na bezpečnosti. Nikdy jsem z pohledu informačního distribučního centra neuvažovala o úrovni charakteru a o předpokladech potřebných pro práci praktikujících na informačních distribučních místech. Nevěnovala jsem velkou pozornost studiu a kultivaci Fa. Mnoho praktikujících v jiných informačních distribučních centrech na tom bylo také jako já. Často jsme byli při práci na informačních materiálech připoutáni k dosahování věcí a byli jsme tak zahleděni do sebe a připoutáni k potvrzování sebe sama, že jsme zanedbávali studium Fa a kultivaci sebe sama. Podvědomě jsme plnění úkolů považovali za kultivaci. Později jsme začali diskutovat o studiu Fa, ale mnozí z nás ho stále nebrali vážně. Nedokázali jsme si uvědomit, že bychom měli studiu Fa a kultivaci věnovat větší pozornost, když jsme byli zapojeni do práce v informačním distribučním centru. Mnozí praktikující nevědomky chválili ty praktikující, kteří se věnovali více projektům, a mysleli si, že jsou v kultivaci velmi pilní. To ve skutečnosti posílilo nepochopení některých praktikujících. Několik praktikujících se nekultivovalo dobře a nejenže sami neuspěli ve zkouškách, ale také vyzradili informace o distribučních centrech a jiných praktikujících a přinesli Dafa vážnou škodu.

Všechno v naší kultivaci pochází z Fa a pouze Dafa může praktikujícím odemknout moudrost, která nám umožní zvýšit naše úrovně a vzestoupit v naší kultivaci. Praktikující musí neustále zvyšovat své úrovně a sféry charakteru a jen tak mohou jejich technologické dovednosti pokročit a dozrát a mohou lépe potvrdit Dafa a napravit životy nefunkčních strojů tím, že vyčistí všechny odpovídající faktory v jiných dimenzích. Teprve pak mohou provádět úkoly ověřování Fa v božském stavu pomocí lidské podoby.

(5) Vnímající bytosti se změnily k horšímu, protože jsem se nezbavila své připoutanosti

Cílem mé kultivace v Dafa bylo uniknout duševnímu, rodinnému a fyzickému utrpení. To bylo mé základní připoutání. Několik posledních let jsem si neuvědomovala, že toto základní připoutání vytvořilo mentalitu úniku. Tato mentalita úniku umožnila starým silám využít mého opomenutí, což vedlo k rozpadu mé rodiny.

V roce 2002 jsem v hodině vymývání mozků selhala. Podepsala jsem tři prohlášení. Ještě před propuštěním jsem věděla, že jsem udělala chybu, a tak jsem ústně prohlásila, že prohlášení, která jsem podepsala, jsou neplatná. Poté, co jsem se dostala z kurzu, můj manžel trval na tom, že nemohu praktikovat Falun Gong a studovat Fa doma. Neobjasnila jsem pravdu se soucitem praktikujícího, abych ho zachránila. Místo toho jsem s ním z hlediska sebe samé vyjednávala, že mi musí dovolit studovat Fa a praktikovat cvičení doma, jinak opustím domov a odejdu z města. On kontroval tím, že se rozvede, pokud odejdu z domova. Tehdy jsem si pomyslela: „Když nemám vhodné prostředí ke studiu Fa a praktikování cvičení, jak mohu zvýšit svou úroveň?“

Mistr uvedl v knize Zhuan Falun,

„Proto ve své budoucí kultivaci narazíte na všechny možné těžkosti. Jak byste se bez nich mohli kultivovat? Když se všichni chovají dobře, nehádají se o své vlastní zájmy, a nic nezasahuje do vaší mysli, jak se váš charakter zlepší, když tam jen tak sedíte? To je nemožné. Člověk se musí opravdově utužovat a zlepšovat ve skutečných životních situacích – a jen tak se můžete zlepšit.“

Ve skutečnosti mi Mistr poskytuje prostředí, ve kterém se mohu kultivovat. Protože jsem Fa dost dobře nestudovala, nezachytila jsem ho a používala jsem své lidské představy, abych se na situaci podívala. Myslela jsem si, že se ke mně manžel chová nespravedlivě, a tak jsem odešla z domu a odešla z města (útěkem jsem se vyhnula konfliktu). Nepamatovala jsem si, co Mistr řekl,

„Jak by mohl člověk posuzovat věci vysoké úrovně měřítkem každodenních lidí? Často se stane, že lidé považují svá utrpení v životě za nespravedlivá. A mnoho lidí takhle klesne.“ (Zhuan Falun) Nedlouho poté, co jsem odešla z domova, jsem byla zatčena na místě distribuce informací. Osobním důvodem bylo, že jsem měla silné připoutání ke strachu od doby, kdy jsem se dostala z kurzu vymývání mozků. Zlo využilo mého opomenutí a zesílilo pronásledování. Byla jsem velmi slabá, držela jsem hladovku více než 40 dní, než jsem byla propuštěna. Otec a sestra mě odvezli do domu mých rodičů. Po návratu domů mi sestra řekla, že máma po mém únosu přibila na dveře Mistrovu fotografii. Byla jsem v šoku, jak mohla máma něco takového udělat? Kolik karmy si tím vytvořila? Později díky tomu, že jsem jí objasnila pravdu, začala dělat pět sestav cvičení Falun Gongu. Její těžká krční spondylitida se zlepšila ještě dříve, než se naučila všechna cvičení.

Ještě než jsem se stihla vrátit domů, můj manžel se začal sám připravovat na rozvod a nové manželství. Zavolal mi přes telefon: „Když teď přestaneš praktikovat Falun Gong, budeme stále jedna rodina.“ Přesto jsem nevěděla, jak spravit ohradu po ztracené ovci a hledat v sobě své připoutání. Spíše jsem se chovala jako obyčejný lidový „hrdina“ dodržující určité náboženské formality a řekla jsem manželovi: „Nepoužívej rozvod, abys mě vystrašil. To nebude fungovat.“ Dokonce jsem měla pocit, že mám silné spravedlivé myšlenky a jsem rozhodná ve své víře ve Fa. Ve skutečnosti jsem se však požadavky Fa neřídila. Nebyla jsem racionální a zapomněla jsem, že jsem přišla zachránit vnímající bytosti. Nejednala jsem s velkým soucitem a shovívavostí. Neměla jsem se snížit na jeho úroveň a smlouvat s ním. Místo toho jsem ho měla zachránit se srdcem plným velkého soucitu a shovívavosti, odstranit zlé faktory, které za ním stály, a trpělivě mu objasnit pravdu. Mé tehdejší smýšlení bylo následovat běh přírody. Nyní vidím, že jsem nebyla ochotna čelit konfliktu. Později můj manžel nejenže rozvod absolvoval sám, bez mé přítomnosti, ale nezákonně převedl vlastnictví našeho domu z mého na své.

(6) Jelikož jsem zcela nepřekročila stav osobní kultivace, mé úsilí v různých projektech nebylo založeno na záchraně vnímajících bytostí. V důsledku toho jsem neměla potřebný soucit. Kdykoli jsem ho nedokázala rozpoznat, mísily se do něj mé lidské představy.

Když jsem před rokem šla požádat o vrácení práce, moje pracovní jednotka se spojila s policií a poslala mě do pracovního tábora. Když jsem se nad tím zamyslela, uvědomila jsem si, že moje tehdejší motivace nebyla založena na záchraně vnímajících bytostí. Účelem byla moje vlastní kultivace. To byl důvod, proč jsem utrpěla tak vážný neúspěch.

(7) V pracovním táboře došlo k incidentu. Podle předpisů nebyly povoleny žádné dlouhé vlasy. Jakmile mě tam odvezli, pokusili se mě ostříhat. Tehdy jsem byla neoblomná, že mi vlasy stříhat nebudou, protože nejsem zločinec. Dělala jsem všechno pro to, abych se bránila, kdykoli se mě někdo pokusil ostříhat. Takže zůstaly nestříhané a všichni vždycky říkali, že jsem jediná, kdo má v pracovním táboře dlouhé vlasy. Aniž bych si to uvědomovala, rýsovala se ve mně silná připoutanost k nadšení a předvádění se. Kdybych se z pracovního tábora dostala s dlouhými vlasy v pořádku, všichni by se divili a obdivovali by mě. Dokonce jsem začala přemýšlet o tom, jaký účes bych měla nosit, až se dostanu z pracovního tábora. Najednou jednoho dne (asi dvacet dní před propuštěním) přišli a požádali mě, abych vstala z postele a šla si zacvičit. Nevěděla jsem, jaké triky mají v rukávu, ale odmítla jsem jim vyhovět. Bez jakéhokoli vysvětlení mě drželi na posteli a začali mi stříhat vlasy, které jsem měla rozcuchané. Později jsem zjistila, že to byl jeden z vedoucích brigády, o kterém jsem si myslela, že se k praktikujícím Dafa chová lépe než k ostatním, kdo navrhl správcům pracovního tábora, aby mě ostříhali. Moje připoutání do jisté míry vedlo k tomu, že staré síly zmanipulovaly vedoucího brigády, aby se obrátil ke zlu. Ti vězni, kteří mi ostříhali vlasy, také zhřešili stejně jako brigádní vedoucí.

Z těchto lekcí vím, že staré síly považují naši individuální kultivaci za nejdůležitější a využívají ji jako záminku k tomu, aby využily nedostatků v našem charakteru. Neustále nastražovaly útrapy a překážky, abych klopýtla, a dovolily mi pouze odhalit četná připoutání, která jsem měla, abych se utápěla ve stavu osobní kultivace a ignorovala hlubší konotace kultivace nápravy Zákona. Když jsem pak na něco narazila, zapomněla jsem, že jsem praktikující Dafa v období nápravy Fa. Musíme uvažovat o záležitostech z pohledu nápravy Zákona a na základě záchrany vnímajících bytostí a nebýt uvězněni v rámci individuální kultivace. Významy kultivace nápravy Fa a individuální kultivace jsou zcela odlišné.

Nyní si uvědomuji, jak důležité je studovat Fa, vysílat spravedlivé myšlenky a kultivovat se. Kromě toho musíme každý den studovat Fa s klidnou myslí a kultivovat se na základě Fa, jinak nemůžeme pokročit, pokud se nekultivujeme na základě Fa. Principy Fa, kterým dnes rozumíte, vás zítra nemusí být schopny vést, protože různé úrovně mají různý Fa. Musíte pokračovat ve studiu Fa a zvyšovat svou úroveň, abyste mohli vzestoupit. Budete vědět, co dělat, když se setkáte se souženími, a váš charakter se pozvedne. Bez Fa vysoké úrovně, který poskytuje vedení, byste nebyli schopni tuto zkoušku překonat.

„Každá zkouška a každé trápení je otázkou buď vašeho pokroku, nebo poklesu v kultivaci. Už tak je kultivace těžká, a vy si sami na sebe naložíte ještě další utrpení. Jak to překonáte? Může to mít za následek těžkosti nebo problémy.“ (Zhuan Falun)

Proto musíme používat Fa, abychom se neustále zvyšovali naše pochopení a očišťovali se.

Zlé faktory starých sil pozorně sledují každou naši myšlenku a nápad. Není snad největší záminkou, kterou používají k našemu pronásledování, naše vlastní opomenutí? Pokud nevěnujeme velkou pozornost své vlastní kultivaci, naše polevení v myšlení a to, že ke kultivaci nepřistupujeme s největší vážností, to všechno jsou záminky, které staré síly používají, aby nás pronásledovaly. Pokud k tomu nepřistupujeme se vší vážností, zásadně se neproměníme a zcela neodmítneme uspořádání starých sil, pak bude nesmírně obtížné dostat se z obtížné situace.

(8) Zázraky se dějí, když věříte v Mistra a Fa

Jednou, když jsem šla navštívit praktikující, přestala fungovat tiskárna, když jsem tam přišla. Řekla mi: „Než jsi přišla, fungovala dobře. Jakmile jsi mi řekla, že přijdeš, stroj se porouchal.“ Tehdy jsem si pomyslela: „Musím se podívat do svého nitra“. Hledala jsem, ale nemohla jsem najít, kde jsem udělala chybu. Rozhodla jsem se tedy nejprve opravit tiskárnu. Nikdy předtím jsem však takový stroj neopravovala. Jak jsem mohla zjistit problém? Jak ji opravit? Byla jsem na mrtvém bodě. Ze zoufalství jsem se v duchu modlila: „Mistře, pomoz mi, prosím. Nevím, jak ho opravit.“ A tak jsem nejprve přemýšlela o tom, co všechno potřebuji k rozebrání tiskárny. I když jsem v ruce držela šroubovák, nemohla jsem najít jediný šroubek. Nějak jsem najednou uviděla dvě malé šipky. Po zasunutí šroubováku do místa, kam šipky ukazovaly, jsem skříňku vypáčila. Po otevření pouzdra jsem stále nevěděla, jak dál. Říkala jsem si, že bych měla začít „tady“ a další krok by mohl být „tam“. Podařilo se mi tiskárnu kompletně rozebrat a složit zpět. Trvalo to celý den. Poté jsem ji vyzkoušela a vše fungovalo správně. V tu chvíli mi po tváři stékaly slzy, protože jsem cítila, že vše udělal Mistr. Byla jsem tak dojatá a povzdechla jsem si, „Kultivace závisí na vlastním úsilí jedince, zatímco přeměnu kultivační energie uskutečňuje jeho mistr.“ (Zhuan Falun) Byla jsem jako ten šroubovák a fungovala jsem jako nástroj. Říkala jsem si, že jsem byla vždycky tak upjatá sama na sebe, vždycky jsem si myslela, že jsem technicky lepší než ostatní. Aniž bych si to uvědomovala, hýčkala jsem si svou připoutanost. Neuvědomila jsem si to ani poté, co jsem o tom poučovala ostatní. Nyní chápu, že díky tomu, že mám přání, mi Mistr pomáhá dosáhnout všeho, co na cestě kultivace potřebuji, pomocí technických dovedností k potvrzení Fa.

Vzpomínám si, že na pracovišti došel v tiskárně, kterou používal náš projektový tým, toner. Tiskárna byla nečinná a celý rok se nedala používat. Nevěděla jsem, jak toner doplnit. Ale když jsem se podílela na projektech Dafa, i když mě to nikdo neučil, po zakoupení první laserové tiskárny jsem věděla, jak vyjmout tonerový buben, naplnit toner a opravit různé drobné problémy. I s velkými multifunkčními tiskárnami různých modelů se dalo zacházet podobně. Přesto to všechno dalece přesahovalo mé schopnosti, protože mě to nikdo nikdy nenaučil. Z této jedné oblasti mohu potvrdit Mistrovo tvrzení ve „Vyučování Fa během Lampiónového festivalu na konferenci Fa v Západním USA, 2003“:

„A nebuďte snobští kvůli vašim úlohám, a nemyslete si, že jste jiný než ostatní. Všichni jste jednou částicí. A v mých očích nikdo není lepší než někdo jiný, protože jsem vás všechny vytáhl nahoru najednou. (Potlesk) Někteří jsou schopnější, když přijde na jednu věc, jiní jsou schopnější v jiném – rozhodně byste neměli nechat své myšlenky kvůli tomu divoce bloudit. Říkáte, že máte takovéto velké schopnosti a tak dále, avšak všechny vám je udělil Fa! Ve skutečnosti by to nešlo, jestliže byste neuspěli v získání té úrovně schopností. Náprava Fa vyžadovala, aby vaše moudrost dosáhla určitého bodu, takže byste si rozhodně neměli myslet, že jste velmi schopní. Někteří praktikující chtějí, abych se podíval na jejich zručnosti. Ale ve skutečnosti, já si myslím, že všechno jsem vám dal já, a tak se na to není nutné dívat.“

Při psaní tohoto článku v posledních dnech jsem najednou našla připoutání, o kterých jsem si nikdy nemyslela, že je mám, a uvědomila jsem si zásady Fa, které jsem nikdy nepochopila. Zároveň jsem cítila, jak se moje úroveň zvyšuje. Není důležité, zda bude můj článek zveřejněn, nebo ne. Psaním tohoto článku jsem se zamyslela a shrnula pokrok své kultivace za toto období a zjistila jsem své nedostatky a chyby ve srovnání s ostatními praktikujícími.